Ingår i temat
Källkritik
Läs senare

Förskoleklassen som hittar sanningen på nätet

KällkritikFörskollärarna Simin Rahmani och Lasse Schöpf använder begreppen fakta och saga för att utbilda sin förskoleklass i källkritik.

av Erik Ignerus
06 aug 2018
06 aug 2018
Simin Rahmani och Lasse Schöpf på Emmaskolan i Angered jobbar med källkritik i sin förskoleklass. Foto: privat

Direkt vid höstterminens start börjar förskoleklassen på Emmaskolan i Angered med läsning. Som så många andra. Men med en viktig skillnad. Redan här lägger Simin Rahmani och Lasse Schöpf grunden till arbetet med källkritik.

De båda förskollärarna läser och diskuterar tillsammans med eleverna. De pratar om skillnader mellan böcker och att det finns fakta- och sagoböcker.

– Vi kan säga att ”i dag läser vi en sagobok, det är en författare som har skrivit och kommit på det här själv”. Läser vi en faktabok handlar den om någonting som finns på riktigt, som hundraser eller riddare, säger Lasse Schöpf.

Om det skulle dyka upp en bild på en blå hund, skulle det vara fakta eller saga?

Senare under läsåret gör eleverna ett stort arbete i samhällskunskap. De får utgå från sig själva och därefter bilda sig en uppfattning av samhället som finns runt omkring dem. Till exempel pratar de om olika boendeformer som lägenhet, villa och radhus. Om samhällstjänster som post, polis och bibliotek. Vissa av platserna besöker de också.

I samband med det här arbetet diskuterar de också internet.

– Internet används till så mycket i dag, betala räkningar, handla eller boka en resa. Här i skolan använder vi oss ofta av surfplattorna, säger Lasse Schöpf.

Eleverna har vuxit upp med internet och deras erfarenheter syns tydligt.

– De har väldigt bra koll på Youtube, Google och telefoner och surfplattor. Men de visste inte hur Google kunde komma in i telefonen. Vi pratade om internet som en infrastruktur med osynliga vägar och signaler och förklarade att Google kan användas som en karta över nätet, säger Lasse Schöpf.

Foto: Shutterstock

Genomgången leder sedan vidare till arbetet med källkritik, där eleverna får använda terminologin som de haft med sig sedan dag ett. För även på internet gäller det att skilja mellan fakta och saga.

– Vi tog som exempel att man gick ut på nätet och sökte på ordet ”hund”. Om det då dyker upp en bild på en blå hund, skulle det vara fakta eller saga? Det gäller att använda ord som de kan förstå och relatera till, säger Lasse Schöpf.

De visade eleverna flera liknande exempel på sökningar innan de gick vidare och pratade om hur man kan göra för att ta reda på om något verkligen stämmer, eller för att hitta korrekt kunskap.

– Eleverna fick lära sig att det kan finnas flera källor till information. En sida på internet om Minecraft till exempel, det är bara en källa till kunskap. Men det finns också böcker om Minecraft på biblioteket, och för att veta att något stämmer kan det vara bra att kolla flera olika källor, säger Lasse Schöpf.

– Vi testade tillsammans för att visa hur de kan söka information själva. Okej, nu säger någon att hundar har fem ben. Ska jag tro på det? Hur vet jag vad som är sant och inte? Hur kan jag hitta det rätta svaret? fyller Simin Rahmani i.

Källkritik känns väldigt angeläget att ta upp tycker de båda. Men det är viktigt att inte ge några pekpinnar i förväg om vilka sidor som är okej och vilka som inte är det.

– Först försökte vi stoppa dem från att besöka vissa sidor. Men nu har vi ett annat förhållningssätt. Vi diskuterar sidorna de besöker tillsammans och de får motivera varför de ska vara där, säger Simin Rahmani.

– Vi vill inte att de ska vara rädda för att fråga oss om något blir fel eller gå undan och gömma sig för att gå in på vissa sidor.

Att lära ut källkritik är enkelt med elever i den här åldern tycker både Simin Rahmani och Lasse Schöpf. Eleverna är frågvisa och törstar efter kunskap vilket är tacksamt i undervisningen.

– De tycker att det är spännande att ta reda på saker och ting, som hur en bil funkar eller varför löven börjar växa på våren, säger Lasse Schöpf.

Bara man använder rätt metod för att lära ut tror de inte att åldern behöver spela någon roll.

– Allt måste utgå från begriplighet. Om barnen inte förstår blir det meningslöst. Det är därför metoden är så viktig, hur man gör något begripligt och intresseväckande. Lyckas inte det förstår barnen inte varför de ska lära sig något, säger Simin Rahmani.

Att undervisningen i källkritik burit frukt blir ibland extra tydligt. Som en gång när Lasse Schöpf direkt efter avslutad genomgång möttes av repliken:

– Hur vet du det?

Alla artiklar i temat Källkritik (6)

Fråga

Vad tror du skulle kunna locka fler att bli förskollärare?

Loading ...

ur Lärarförbundets Magasin