Läs senare

Sanningen om barngrupperna

av Helena Ingvarsdotter
15 maj 2017
15 maj 2017
Helena Ingvarsdotter, chefredaktör

Häromveckan kom Skolverkets siffror på hur stora barngrupp­erna är i landet. Och tvärtom mot vad man kanske kunde tro så har storleken minskat. Det är ju glädjande men fortfarande är det långt kvar till riktmärkena. På många håll är barngrupperna alldeles för stora och det finns skevheter i och med att kommuner räknar grupper på olika sätt.

Jag förstår frustrationen över att ”glädjesiffror” presenteras när den egna vardagen är en helt annan, när den komplexa helhetsbilden inte framgår. Men jag blir orolig över en del av de reaktioner jag såg i sociala medier när nyheten om statistiken presenterades. För det fanns kommentarer om att statistiken var manipulerad och nyhetsrapporteringen var vilseledande eller osann.

Skolverket är en myndighet, en trovärdig källa. De presenterar en genomsnittssiffra. Spannet är stort, på sina håll ligger grupperna under genomsnittet och på andra håll högt över. Om reaktionen blir att tro att myndigheten, eller de etablerade medierna som rapporterar om nyheten, medvetet ljuger, så får vi ingen bra diskussion.

Jag är den första att hålla med om vikten av att vara källkritisk. Länkar kan vara falska, bilder manipulerade och texter på nätet kan vara helt eller delvis felaktiga. Det är inte detsamma som att misstro etablerade källor. Det är faktiskt sant både att barngrupperna blir allt större på många håll och att de minskar i genomsnitt. Och vi ska fortsätta kämpa för att grupperna ska minska, förskollärartätheten öka och att förutsättningarna för att leva upp till uppdraget förbättras.

Nu till något annat: regeringen har givit Skolverket i uppdrag att se över förskolans läroplan, med hjälp av forskare och experter. Det ska vara klart den 23 mars 2018. Om läroplanen blir ändrad eller helt ny, framgår inte. Klart är att läroplanen även i fortsättningen ska innehålla värdegrund och uppdrag samt mål och riktlinjer.

Vad är det då som ska ses över? Ja, en hel del. Begreppen omsorg och undervisning till exempel. Ordet undervisning finns i dag i skollagen men inte i förskolans läroplan. Uppdraget för översynen är också att formulera måluppfyllelse tydligare och mer konkret. Men inte så detaljuppstyrt att den pedagogiska friheten försvinner.

Det här är sista numret före sommaren. Förskolan är tillbaka igen i augusti, ta vara på värmen!

Fråga

Välkommen tillbaks till jobbet! Vad ska du prioritera i höst?

Loading ...

ur Lärarförbundets Magasin