Läs senare

Särskilda stödet måste bli bättre

Bara en av tre förskolor har ett välfungerande arbete kring barn i behov av särskilt stöd. Det visar en ny kvalitetsgranskning från Skolinspektionen.

av Emilie Stendahl
15 jan 2018
15 jan 2018
Särskilda stödet måste bli bättre
Uppföljning och utvärdering är några delar som brister i det särskilda stödet. Foto: Pixabay

Skolinspektionen har granskat 35 slumpvis utvalda förskolors arbete med särskilt stöd och konstaterar att två av tre förskolor behöver utveckla sitt arbete. Förskolorna behöver till exempel bli bättre på att undersöka och analysera vilket stöd barnen behöver, samt dokumentera, följa upp och utvärdera de insatser som görs, enligt rapporten. Rent konkret kan det handla om att erbjuda barn stöd i form av bilder, tecken eller stöttning i lek och samspel.

I de förskolor som hade ett välfungerande arbetssätt fick personalen tid till reflektion och kompetensutveckling, enligt Skolinspektionen. Där fanns det en gemensam förståelse för uppdraget, samt tillgång till specialistkompetens som till exempel en specialpedagog.

Något Skolinspektionen ser positivt på är att en majoritet av förskolorna erbjuder särskilt stöd i den ordinarie verksamheten och sällan i särskiljande lösningar. De betonar också vikten av att förskolechefen ger personalen förutsättningar i att arbeta med frågan, bland annat genom att erbjuda relevant handledning och kompetensutveckling.

Läs mer:

Fråga

Vad tror du skulle kunna locka fler att bli förskollärare?

Loading ...

ur Lärarförbundets Magasin