Läs senare

Siffran för gruppstorleken slopas

I de nya allmänna råden har Skolverket slopat riktlinjerna om att 15 barn är en lagom stor förskolegrupp. En orsak är att siffran inte efterlevs.
– Ett huvudlöst beslut, säger Ibrahim Baylan, skolpolitisk talesman för Socialdemokraterna.

11 Dec 2013

Skolverket har beslutat att överge rekommendation om att det bör vara ungefär 15 barn i en förskolegrupp. I de nya allmänna råden är det istället barnens behov som ska avgöra hur stor en barngrupp ska vara och hur mycket personal som behövs. Den bedömningen ska bygga på en barnkonsekvensanalys och utgå från faktorer som personalens utbildningsnivå, lokaler, miljö, hur gruppen är sammansatt socialt, etniskt och efter ålder och kön.

– Vi tycker att det är ett mycket bättre stöd än en siffra för att huvudmännen ska kunna leva upp till skollagens krav på en rimlig gruppstorlek, säger Ulla Lundqvist, enhetschef på Skolverket.

Att ta bort riktvärdena går stick i stäv med många förskollärares och föräldrars önskemål om ett maxtak för barngruppsstorleken och förslaget har, innan det klubbades, utsatts för kritik, bland annat från Lärarförbundet.

Ibrahim Baylan, vice ordförande i utbildningsutskottet och Socialdemokraternas talesperson i utbildningsfrågor, är starkt kritisk till beslutet som han anser är huvudlöst.

– I stället borde man ha skärpt skrivningarna om gruppstorleken och kanske också kopplat dem till personaltätheten, säger han.

Det är brist både på förskoleplatser och förskollärare på många håll. Hur ska man kunna begränsa gruppstorlekarna och öka personaltätheten i ett sådant läge?

– Den enda vägen är att fortsätta bygga ut förskolan, ordna fler utbildningsplatser och anställa fler förskollärare.

Vill du införa ett lagstadgat maxtak?

– Det ska man inte utesluta om trenden mot allt större barngrupper fortsätter utan att personaltätheten ökar. Men vi har inget sådant förslag i dag.

Förskoleminister Maria Arnholm (fp) har tidigare kommenterat förslaget med att hon har stor respekt för de forskare som är kritiska till att ha en siffra som norm för hur stor en grupp får vara och att andra faktorer, de som Skolverket nu lyfter fram, väger tyngre för hur bra kvaliteten i förskolan är.

–Men det är förstås oacceptabelt om man inte följer skollagens krav på en lämplig gruppstorlek som är anpassad efter det som forskarna pekar ut som avgörande, säger Maria Arnholm.

Skolverkets nya allmänna råd träder i kraft 17 december.

Rösta

Är du nöjd med er gård?

Loading ...

ur Lärarförbundets Magasin