Ingår i temat
Leve leken!
Läs senare

Ska barn leka för att lära i förskolan?

ja eller nej?Leka för att lära eller leka för att leka? Vi intervjuade två norska forskare med helt olika syn på lek.

09 apr 2014

JA!

Tycker Ole Fredrik Lillemyr, professor i pedagogik vid förskollärarutbildningen på högskolan Dronning Mauds Minne i Trondheim.

Ska barn leka för att lära i förskolan?
– Ja. Det är mycket viktigt. Men det handlar om lärande i vid mening – att barnen förutom att öka sin förmåga att uppfatta, uppleva, förstå och agera också ska utveckla sin personlighet och träna sig socialt. Då passar lek och lärande som hand i handske.

Har läroplanens betoning på lärande gått ut över leken?
– Den kan göra det, men om man har en bred syn på lek – där den förutom sitt egenvärde för barnen innehåller lärande lek och motivation – finns ingen motsättning. Lek och lärande är helt olika fenomen, men nära relaterade till varandra.

Pågår det en maktkamp om lekens roll i förskolan?
– Jag skulle snarare säga att många – forskare, förskollärare och politiker – deltar i en diskussion om innehållet i förskolan.

Är leken hotad i dag?
– Ja, kanske, men det beror lite på vad man menar. Leken förändras med samhället, men många av dess dimensioner finns kvar i nya former. Det tycks vara färre barn som bygger kojor. Nu lägger många mycket tid på datorer och spel, som i hög grad också kan vara lek.

Vilken är förskollärarens roll i leken?
– Förskollärare kan dels behöva ingripa för att skydda barn och för att hjälpa dem vidare i lekandet, dels initiera nya lekar. Då måste de acceptera att barnen inte alltid är intresserade. Förskollärare ska hela tiden vara beredda att dra sig ur, eftersom leken först och främst är barnens värld.

NEJ!

Maria Øksnes, doktor i pedagogik och lärarutbildare vid Norges teknisk- naturvetenskapliga universitet i Trondheim.

Ska barn leka för att lära i förskolan?
– Nej. De ska leka för att det är kul, inte för
att lära något särskilt. Däremot får de nya erfarenheter genom att leka. De vuxnas behov av att organisera och styra mot mål lägger hinder i vägen för både leken och det spontana lärandet.

Har läroplanens betoning på lärande gått ut över leken?
– Den risken finns, men i praktiken vänder de vuxna i förskolan ofta ryggen till läroplanen, och försöker prioritera leken.

Pågår det en maktkamp om lekens roll i förskolan?
– Ja, mellan dem som betraktar lek som ett pedagogiskt verktyg och dem som tycker att förskolebarn inte ska socialiseras till elever. I kampen märks mest forskare och politiker. Många förskollärare ställer sig tydligt på lekens sida, men de hörs inte så mycket eftersom det är en utbredd uppfattning att leken ska vara till nytta.

Är leken hotad i dag?
– Ja. I välfärdsstater handlar det om att leken akademiseras. Men om förskollärarna är lojala med barnen och tar ansvar för att möjliggöra leken tror jag det finns hopp – för barnen leker ju så ofta de får chansen.

Vilken är förskollärarens roll i leken?
– Först och främst att låta barnen leka i fred. Men de vuxna ska inte dra sig undan när barnen vill att de ska vara med. Då kan de snarare försöka berika leken och göra den roligare, till exempel genom att erbjuda nya material att leka med.

Alla artiklar i temat Leve leken! (8)

Fråga

Den 1 januari började barnkonventionen gälla som lag – har du hunnit sätta dig in i detta?

Loading ...

ur Lärarförbundets Magasin