Läs senare

”Ska jag hålla löftet?”

DilemmatStudenten Erik får känslig information från ett barn under VFU:n. Hur ska han hantera den?

06 nov 2017
Vissa saker kan man inte hålla tyst om. Foto: Istock

Dilemma: Hur kan jag som student hantera ett förtroende jag fick under VFU:n? En fyraåring sa: ”min mamma slår mig”. Ska jag lämna vidare och i så fall till vem? Handledaren, rektorn på utbildningen, förskolechefen? Eller ska jag hålla löftet till barnet att inte berätta för någon i hela världen?

/Erik

Svar: Du måste se till barnets bästa i ett längre perspektiv och då är det bäst att föra informationen vidare. Du bör tala om för din handledare vad barnet har sagt. Socialtjänstlagen säger att alla som får veta att ett barn far illa är skyldiga att anmäla det till socialtjänsten. Det gäller även vid misstanke att barnet riskerar att fara illa. Anmälningsskyldigheten gäller dock bara anställda, så du måste prata med din handledare.

Det kan verka förvirrande att studenter betraktas som anställda när det gäller diskrimineringslag, likabehandling och sekretess, men inte när det gäller anmälningsskyldighet. Den som är anmälningsskyldig kan inte vara anonym och förväntas även bidra till den fortsatta utredningen.

Och även om du lovat barnet att inte berätta för någon i hela världen är detta, om det stämmer, så allvarligt att det måste komma vidare.

Fråga

Om du får önska dig vad du vill inför det nya förskoleåret 2020 – vad väljer du då?

Loading ...

ur Lärarförbundets Magasin