Läs senare

Skapa meningsfullhet med pedagogisk dokumentation

16 feb 2012

Att arbeta med dokumentation innebär att man filmar, fotograferar och skriver om barnens projekt, aktiviteter och lärande. För att göra dokumentationerna pedagogiska, bör vi reflektera kring dem tillsammans med barnen. Barnen blir medvetna om sitt lärande och vi kan utvärdera vår verksamhet tillsammans. Det kan tyckas vara svårt att hitta tillfällen för detta, då dagarna är fulla av rutiner, krav och ”måsten”.

Ett sätt att få tid till gemensam reflektion, är att använda samlingen till detta. På så sätt blir samlingen mer meningsfull och viktig. De barn som deltagit i projektet som belyses i dokumentationen, lyfts fram och får berätta för övriga om aktiviteten. Alla barn lär av varandra. Språket tränas, då nya ord används och barnen får övning i att framträda för varandra.

Detta är, enligt mig ett vettigt sätt att använda sig av samlingen som ett pedagogiskt forum. Barnen är intresserade av att både visa upp sina egna temaarbeten och att se andras projekt. Se ert arbete med pedagogisk dokumentation som ett fantastiskt verktyg för barnens livslånga lärande.

Fråga

Om du får önska dig vad du vill inför det nya förskoleåret 2020 – vad väljer du då?

Loading ...

ur Lärarförbundets Magasin