Läs senare

Skapande som gemensamt tema 

 För att ta reda på om de verkligen arbetar efter barnens behov och intressen gör personalen på förskolan Urd ingående observationer i barngruppen. Just nu är skapande verksamhet gemensamt tema. Dessutom är alla barn med i intressegrupper. 

19 Feb 2006

 Barnen på småbarnsavdelningen Solen börjar komma in från gården. Efter en kort fruktstund sprider de ut sig i de olika rummen. På runda bordet står bunkar med vatten, sugrör, gröna glaskulor och korkar framdukat. Förskollärare Ann Johansson sätter sig och samtalar med de barn som lockats dit. ”Kolla! Kolla!” säger Albert och häller alla glaskulor i vattnet. ”Kolla bubblor!” Förskollärare Marie Pettersson förstår vad han menar och häller i lite diskmedel. Nu bubblar det med råge. 
  Fler barn ansluter sig till vattenexperimenten. ”Titta vad det bubblar”, säger Alva nöjt och blåser ett jättetäcke på skålen. Aila sätter sig i Anns knä och rör försiktigt med en sked på korkarna. 
  I ateljén finns fingerfärg och stora papper på golvet. En pojke på en röd bil stannar utanför och betraktar intresserat vad de två flickorna och förskollärare Monica Carlgren gör. I dag målar de med stöpplare, en pinne med skumgummi. Att papprena ligger på golvet beror på att de flesta barn vill vara på golvet, förklarar hon. 
  Nu börjar det bli fullt vid runda bordet. Ganska mycket vatten har hamnat bredvid. Ann fångar upp det med duken och ropar på Marie som rusar efter moppen. 
  –Om jag sitter och en kollega är i ateljén är det viktigt att det finns någon som rör sig. Eftersom barnen följer oss vuxna är det viktigt att vi får sitta still och det måste vara tilllåtet att ropa på hjälp. 
  –Vi bestämmer inte på förhand vem som rör sig och vem som sitter. Det ger sig, säger Marie. 

Barnen flyttar sig mellan de planerade aktiviteterna och lekhallen, som har många mindre utrymmen med olika material. Marie startar en kurragömmalek med några flickor. Markus, som just lärt sig gå, tultar runt och deltar ivrigt på sitt sätt. 
  Tanken är att det hela tiden ska finnas aktiviteter och möjlighet till fri lek, förklarar Ann. Det är viktigt att även tänka igenom den fria leken. Är materialet anpassat efter barngruppen? Finns det bollar, klossar, puffar? Genom att hela tiden använda dokumentationen ser man om barnens behov och intressen tillgodoses. 
  –Det handlar om att ha rätt förhållningssätt hela dagen. Att vi har pratat om hur vi vill ha det. 
  På avdelningen finns mycket att titta och ta på. I taket hänger flera olika mobiler i runda former. Det estetiska är viktigt. Överallt på avdelningarna syns barnens skapande. I Solens allrum sitter röd-gula höstmålningar på en vägg och vita vintermålningar på blå, grå och lila papper på en annan. När snön kom tog de in snögubbar i värmen och barnen gjorde vattenexperiment och målade snögubbar. 
  Här finns också fotografier från några av de realupplevelser barnen varit med om i sina intressegrupper under hösten. Bilderna och annat de gör i temat sätts också i barnens egna pärmar, visar Ann. Pärmarna är viktiga för barnen och används mycket. 
  –Det är viktigt att prata med barnen om dokumentationen. Med hjälp av dokumentationen kan de se sitt eget lärande. ”Titta hur jag ritade när jag var liten, så här ritar jag nu!” 
  Alla tre avdelningarna på Urd i Falköping har ett gemensamt övergripande tema. Just nu handlar det om den skapande verksamheten. Samtidigt vill pedagogerna försäkra sig om att de arbetar efter barnens behov och intresse. 
  –I höstas tog vi in rönnbär och lingon och tänkte på höstfärgerna. Då upptäckte vi att barnen inte alls fokuserade på det vi trodde och började ifrågasätta oss själva. Temat tog en ny vändning. 
  Alla barn fick, ett i taget, tillsammans med en vuxen göra en teckning i blyerts eller krita (så att den vuxne kunde se vad de ritade). Sedan delades de in i olika intressegrupper. 
  –Sätter man sig ner med de individuella barnen så upptäcker man att de pratar mycket om bilar och mamma och pappa – inte om rönnbär. Vi har till exempel ett gäng killar som bara lekte med bilar. Inte förrän vi satte bilar på bordet brydde de sig om färgerna. Om de inte vill måla måste vi hitta andra vinklar. Låt dem ta med bilen till ateljén, det gör inget om det blir färg på den. Avdelningarna har samma tema som grund, men arbetar på olika sätt. Just nu provar barnen på småbarnsavdelningen olika tekniker. Målet är också att erbjuda dem allt material som finns i ateljén. 
   –Hur ska de kunna ha inflytande på verksamheten om de inte vet vad som finns? Mellanavdelningen har under hösten arbetat med de individuella barnen för att se hur de skapar. Under våren ska de arbeta i mindre grupper. På storbarnsavdelningen har figuren Nemo spelat stor roll. Barnen har bland annat hittat vackra bilder på internet som de fört över och målat av. 

Ann och Airi Bigsten, som arbetar med femåringarna, deltog under förra året i Qprojektet, som handlade om kompetensutveckling och kvalitetsarbete (se faktaruta). De lärde sig att driva utvecklingsarbete och prioritera. Hela arbetslaget var överens om att de skulle arbeta med dokumentationen. 
  –Vi tyckte att vi var ganska duktiga på att dokumentera men att vi inte riktigt använde den på ”rätt sätt”. Nu har vi hittat hem. Att kunna använda dokumentationen på rätt sätt känns skönt och var ännu ett steg framåt i vårt Reggio Emilia-arbete. 
  Arbetet med pedagogisk dokumentation ledde till det nya utvecklingsarbetet med den skapande verksamheten. Det handlar om barnens och de vuxnas lärande, förklarar Ann. 
  –Aktionsforskning är bra. Vi analyserar våra observationer och försöker planera verksamheten efter dem. I och med det tror vi att vi lyckas tillgodose barnens behov och intressen. 
  Det är viktigt att våga rannsaka och utvärdera sig själv som lärare, menar hon. Arbetslaget har haft stor hjälp av att lära sig skriva dagbok. Dagboksanteckningarna, där det egna lärandet blir synligt, är underlag för diskussioner på konferenser. 
  –Det är viktigt att våga ta hjälp av kollegorna. 

Förutom det övergripande temat finns olika intressegrupper. Just nu har Solen tre huvudsakliga grupper; en djur- och familjegrupp, en bokstavsgrupp samt en bilgrupp. Barnen kan ingå i flera och barn från andra avdelningar vara med när de vill. 
   –Det finns alltid barn som är svåra att locka med i verksamheten. Då gäller det att se vad de är intresserade av. Realupplevelserna är viktiga. En dag öppnades grindarna och en liten lastbil och en jeep körde in på gården. Barnen fick sitta på flaket och känna på ratten. En annan gång stannade en stor lastbil utanför staketet, vid ett annat tillfälle en brandbil. 
   Djur- och familjegruppen valde att arbeta med hästar och har besökt och fått sköta om en levande häst. De har också, efter noggrann koll att det inte fanns några allergiker, haft kattbesök. I vår ska gruppen fokusera mer på familjebiten. 
   Bokstavsgruppen består av tre flickor. Förskollärarna upptäckte att de, precis som vuxna, gjorde krumelurer i hörnet av papperet när de målat färdigt. Gruppen arbetar med bokstäver och skriver brev och vykort. En av flickorna, som varit ganska osäker och alltid noga med att hålla sig nära en vuxen, har sedan en tid tillbaka ett eget block och penna. Så fort hon inte vet vad hon ska göra får hon dem och det ger henne trygghet. Ett enkelt sätt att lyfta henne, berättar Ann. 
  På Urds förskola startar dagen alltid utomhus. Många barn lämnas på gården. 
  –Det är det bästa vi gjort, eftersom vi inte behöver avbryta för att gå ut. Vi bestämmer själva hur länge vi är ute och om vi ska ta ut färg eller gå till parken som ligger på andra sidan staketet. I den målar vi, åker pulka och följer naturen. 
  Inomhus fanns bland annat en hinderbana av olika stora däck. Temat engagerade papporna som kom med bilfilmer och biltidningar. Ibland stod flera pappor och läste dokumentationen och diskuterade med varandra. Temat var bland det roligaste och mest lärorika jag varit med om, berättar Airi. 
  I temaarbetet kommer olika ämnen som matte, svenska, naturkunskap och teknik in. Ett tema om centrifugalkraft uppstod när barnen en period var fascinerade av att se hur kapsylerna virvlade runt när de rörde med spadar i vatten. Med hjälp av olika material fick barnen uppleva kraften. De har bland annat skapat stora virvlar med spadar och skyfflar i stora baljor. De har känt kraften genom att snurra runt i kundvagnar och, med hjälp av overhead-projektor, målat virvlar. 
  –Jag tror att det är viktigt för oss själva att sätta ord på det vi gör. Vi har arbetat med lutande planet i alla år, men inte kallat det för det.Vi måste våga lyfta saker som vi inte riktigt behärskar och läsa in oss på ämnena, säger Ann. 
  –Om vi ska höja statusen på vår verksamhet måste vi sticka ut och tala om att även vi i förskolan kan arbeta med teman som kan hänföras till skolämnen. Inte för att bli mer skollika, utan för att visa att vi är medvetna om syftet med verksamheten och har kompetens att bedriva den på ett meningsfullt sätt, säger Airi. 

För några år sedan fick Urd EU-pengar som använts till It- och Reggio Emilia-utbildningar samt team-arbete. 
  –Vi har ett otroligt samarbete över gränserna. Dessutom har vi roligt ihop. Men det gäller att hitta tid att prata om den gemensamma värdegrunden. 
  Förskolan är präglad av ett öppet förhållningssätt, berättar Ann. 
  –Jag älskar mitt yrke och har höga förväntningar på mig själv och mina kollegor. Vi måste kunna lita på att alla gör sin del. Allt ska göras, inget går att hoppa över. Vi har till exempel inga fasta raster utan för dialog om när det passar. Barnen och vårt arbete är i fokus – inte när vi ska ha rast. 

fakta/ Urds förskola i Falköping har tre åldersindelade avdelningar. Pedagogerna roterar mellan de tre avdelningarna. En person går med barnen till nästa avdelning. Varje höst är arbetslagen nya. 

 Målen för Urds gemensamma tema ” Att öppna ögat med fokus på skapande”: • Att prova olika målningstekniker, färger, former och material. 
   • Att synliggöra barnens och pedagogernas läroprocesser i målning/skapande genom dokumentation. 
   • Att barnen utvecklar sin skapandeförmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama. 
   Frågeställningar: Hur gör pedagogerna för att öppna barnens ögon med hjälp av skapande verksamhet? Vad fokuserar barnen på när de skapar? Läs mer på: www.edu.falkoping.se/urd 

 Q-projektet Myndigheten för skolutveckling och Lärarförbundet har i samverkan med Göteborgs Universitet och sju kommuner arbetat fram ett projekt som ska stärka förskollärarnas kompetens och möjliggöra systematiskt kvalitetsarbete i den egna förskolan. I kursen ingår en fempoängs kurs i kvalitetsutveckling. I Falköping deltog tre förskolor och sammanlagt sex förskollärare i Q-projektet. Läs mer i Förskolan nr 7/05 Information finns på www.skolutveckling.se och www.lararforbundet.se 

Karin Björkman 

Rösta

Är du nöjd med er gård?

Loading ...

ur Lärarförbundets Magasin