Läs senare

Slår ett slag för leken

30 apr 2018

Leklust i förskolan – främja lekens egenvärde

Maria Øksnes och Einar Sundsdal

[Gothia]

I boken Leklust i förskolan – främja lekens egenvärde argumenterar författ­arna Maria Øksnes och Einar Sundsdal för barns rätt till lek så som den beskrivs i Barnkonventionen. FN uttrycker en oro för att den friare formen av lek, som ger barnen glädje och leklust, är hotad. Mycket fokus ligger i dag på prestationer och leken har blivit ett instrument för lärande och utveckling, menar författarna. De hänvisar till forskning och teorier som tar upp lekens komplexitet och argumenterar för lekens egenvärde.

De teorier som ligger i fokus kan få oss att se olika på lekens syfte, men i boken lyfts leken för glädjens, lyckans och väl­befinnandets skull fram.

Författarna beskriver Fröbels begrepp lekomsorg som framhäver betydelsen av mänskliga möten där vi vuxna finns med i leken för att få använda lekglädje och fantasi ihop med barnen. När leken ger barnen en känsla av frihet och de kan ge sig hän och glömma verkligheten.

Vår syn på lek påverkas av vad vi lärt oss under utbildningen och har stor betydelse för vilket utrymme leken ges i förskolan menar Øksnes och Sundsdal.

Vi kan ofrivilligt bli lekfördärvare genom att styra för mycket eller helt överlåta ansvaret för leken på barnen. Genom kunskap om lek och dess komplexitet kan vi i stället bli lekberikare, till exempel genom att barnen ges lämpliga utrymmen och material för sin lek.

Boken ger ett viktigt perspektiv på lekens betydelse och väcker många tankar kring vilka lekmöjligheter som skapas i dag. Den kan med fördel läsas i arbetslaget och varje kapitel avslutas med ett antal reflektionsfrågor som passar för pedagogiska diskussioner.

Fråga

Välkommen tillbaks till jobbet! Vad ska du prioritera i höst?

Loading ...

ur Lärarförbundets Magasin