Läs senare

Språkarbete i Angered gav Ulla-Britta Bruuns stipendium

Anna Elias får 2010 års Ulla-Britta Bruun-stipendium för sitt språkutvecklande arbete i förskoleklass. Priset är på 30 000 kronor.

29 okt 2010

Foto: Lotta HolmströmAnna Elias är förskollärare och arbetar på Gårdstenskolan i Angered, i en förskoleklass. Angered är en av Göteborgs förorter där andelen personer med invandrarbakgrund är hög (98 procent). I förskoleklassen där Anna Elias arbetar går 27 sexåringar, alla med ett annat modersmål än svenska hemma.

Anna Elias får stipendiet för sitt språkutvecklande arbete, som sätter fokus på bilder, symboler, bokstäver och att utifrån dessa skapa sammanhang och berättelser. Dessutom vill hon genom sitt arbetssätt stimulera barnens föräldrar – oftast mammorna – att lära sig svenska och därigenom minska dessa kvinnors utanförskap.

Ulla-Britta Bruuns minnesfond inrättades för att hedra Ulla-Britta Bruun (1924-1985) som bland annat var landets första pedagogkonsult. Hon var också redaktör för tidningen Förskolan i början på 60-talet.

Det är tidningen Förskolan och Lärarförbundet som ansvarar för fonden.

I fondens styrelse ingår ingår Helena Ingvarsdotter, tidningen Förskolans chefredaktör, Erik Bruun, från familjen Bruun, Wanja Caiman, lektor vid Stockholms universitet, Susanne Thulin, Lärarförbundet, Jan Andersson, förskollärare, Ingrid Pramling Samulsson, professor vid Göteborgs universitet och Gunilla Dahlberg, professor vid Stockholms universitet.
 

Motivering
Anna Elias tilldelas 2010 års Ulla-Britta Bruun-stipendium för sitt språkutvecklande arbete i förskoleklass. I ett samhälle som kännetecknas av ett allt större utanförskap och i en förort där 98 procent av invånarna har invandrarbakgrund, sätter hon fokus på språk och begrepp. Hennes metod är att utifrån bilder, symboler och bokstäver skapa sammanhang och berättelser. Arbetssättet handlar dessutom om att stimulera barnens föräldrar – oftast handlar det om mammorna – att vara delaktiga i verksamheten. Visionen är att på så sätt ge dessa kvinnor en tidigare hemvist i svenska språket och minska utanförskapet.


Anna Elias vill med hjälp av stipendiet skriva en bok om arbetssättet för att nå ut till ännu fler. Stiftelsens styrelse tycker att det är viktigt att arbetet dokumenteras och vill genom att ge henne stipendiet skapa en spridning av goda idéer inom detta aktuella och angelägna område.

Fråga

Hur stor är din barngrupp?

Loading ...

ur Lärarförbundets Magasin