Läs senare

Stanna eller gå?

SupportenVissa byter jobb både ofta och gärna. Andra stannar längre än de mår bra av. Det kan vara svårt att veta om det verkligen är dags att gå vidare. Men det finns sätt att närma sig rätt beslut.

07 aug 2017
Stanna eller gå?
Omstart eller nystart? Vi hjälper dig att sortera upp tankarna när arbetslusten sviktar. Bild: Istock

Överväger du att byta jobb? Du är inte ensam. Särskilt under lata semesterdagar är det lätt att börja fundera över nästa steg i livet. Tanken får sväva fritt och drömmar ta form. Kanske har du noll lust att gå tillbaka till tidiga morgnar, höst och vardag.

Men vad betyder de här tankarna – för just dig? Hur vet man om höststartens jobbångest faktiskt är ett tecken på att man bör se sig om efter en ny arbetsplats?

Ställ de frågor du skulle önska att chefen ställde – fast till dig själv.

Anna Iwarsson är författare och föreläsare. Bland annat har hon skrivit boken Omval. Hur du väljer om ditt liv och din karriär (innan någon annan gör det åt dig). Hennes tes är att vi blir stärkta och mår bättre av att göra medvetna val och fatta välgrundade beslut. Oavsett om vi väljer att stanna eller gå.

− En god start är att försöka göra en analys av sig själv. Hur länge har jag funderat på att säga upp mig? Kom tankarna nu under sommaren eller har de poppat upp lite då och då? Legat och gnagt i flera år?, säger hon.

Om de funnits där under lång tid är det läge att på allvar utvärdera sin situation.

− Ibland handlar det om att man saknar feedback i sitt arbete, från både chef och kollegor. Då kan man be om ett samtal med sin chef eller, om det inte känns lönt, helt enkelt ta ett medarbetarsamtal med sig själv, säger Anna Iwarsson och fortsätter:

− Ställ de frågor du skulle önska att chefen ställde – fast till dig själv.

En sak som är viktig att komma underfund med är om du längtar till eller bort från något. Längtan till något kan handla om att man är färdig med sin gamla arbetsplats, vill ha nya utmaningar och nya kollegor. Det kan också vara sådana saker som att man önskar sig en enklare resväg till jobbet.

− Eller så vill jag bara bort, bort, bort. Utan att veta vad jag vill göra härnäst. Men om jag agerar för snabbt på den känslan är risken stor att jag inte hamnar rätt heller i nästa steg, eftersom jag inte vet vart jag ska, säger Anna Iwarsson och konstaterar att det finns tillfällen då den risken är värd att ta:

− Är min nuvarande arbetsplats direkt ohälsosam för mig ska jag säga upp mig, men komma ihåg att jag troligen inte kommer landa helt rätt nästa gång heller. Kan hända finns drömjobbet i stället i ett tredje steg.

Vad är då drömjobbet? Och varför valde jag det här yrket från början? Att både gå tillbaka i tiden och att blicka framåt är värdefullt för att få syn på nuläget.

Men livet är inte bara jobb. En självutvärdering ska ta in alla delar.

− Jag kan ha små barn och ett rörigt privatliv, då kanske det inte gör så mycket om jobbet inte utmanar mig just nu. Allt måste sättas i relation till helheten och ibland är det privatlivet som gör att man är stressad, säger Anna Iwarsson.

Hur mycket stöd bör man då söka i sin omgivning? Jo, om det finns nära och kära som påverkas mycket av ditt beslut måste de givetvis konsulteras. Men framför allt ska du hitta någon som kan lyssna och låter dig prata till punkt.

− En sparringpartner är bra att ha. Men prata inte med arbetskamrater som själva funderar på att byta jobb. Inte heller behöver du råd från andra som varit i liknande situationer. Det viktiga är att få syn på dina egna tankar, säger hon.

I vissa branscher talas det mycket om begreppet inlåsning. Det betyder att man känner sig oförmögen att byta jobb trots att man vantrivs. Något som ofta beror på att det inte finns andra jobb att söka inom den bransch man är verksam i.

För pedagoger är det annorlunda. I dagsläget finns det gott om jobb. Men det kan finnas andra skäl som gör att man upplever det som omöjligt att byta. Det kan vara lojalitet mot kollegor. Barnen. Föräldrar. Att alternativa arbetsplatser inte heller känns rätt eller ligger väl långt bort rent geografiskt.

Synen på att byta jobb ofta kan även skilja sig åt mellan den yngre och äldre generationen. Bland yngre hör man sällan att någon är ”hoppjerka” för att de söker sig vidare med jämna mellanrum. Att byta jobb är självklart och orsakerna kan vara många – allt från att vilja höja lönen till vantrivsel eller nyfikenhet.

Anna-Mia Nilsson, förskol­lärare och ledamot i Lärarförbundets förbundsstyrelse, konstaterar att det är relativt riskfritt att säga upp sig.

− Som läget är i dag behöver man som förskollärare inte vara rädd för att bli arbetslös. Det är förskollärarnas marknad, särskilt i storstadsregionerna, säger hon.

Några saker är ändå värda att reflektera över när man går i jobb-bytar-tankar.

− Eftersom det är vår marknad kan man gott ställa krav på nästa arbetsgivare. Det handlar inte bara om att höja sin lön, utan om sådant som antal förskollärarkollegor, kompetensutveckling och förutsättningar för uppdraget, som till exempel planeringstid, säger hon.

Att säga upp sig hastigt och i affekt är inte något Anna-Mia Nilsson rekommenderar.

− Nej, det är bättre att ha tänkt igenom saken ordentligt och även vara säker på hur lång uppsägningstid man har eftersom det varierar, säger hon.

Frågor till hjälp vid byta-jobb- dilemma:

  • Hur länge har du funderat på att byta jobb?
  • Vad lockade med yrket från början?
  • Vad längtar du efter? Är det ”bort från” eller ”till”?
  • Hur ser livet som helhet ut? Har du en bra balans mellan jobb och fritid?
  • Om du väljer att stanna på ditt nuvarande jobb – finns det något där du vill/kan förändra med möjliga medel?

Källor: Anna Iwarsson och boken Omval. Hur du väljer om ditt liv och din karriär (innan någon annan gör det åt dig) [Bullet Point Publishing, 2015].

Fråga

Hur stor är din barngrupp?

Loading ...

ur Lärarförbundets Magasin