Läs senare

Steg som behöver stöttning

25 feb 2019

Det händer i hallen – trygga övergångar i förskolan

Gunilla Niss

(Gothia)

Gunilla Niss är legiti­merad psykolog och har lång erfarenhet som både förskole- och skolpsykolog. I boken Det händer i hallen – trygga övergångar i förskolan ger hon läsaren en för­djupad förståelse för alla övergångar som sker under en dag i förskol­an. Hon beskriver vad en övergång är och hur personalen i förskolan kan planera för att de ska bli så smidiga och lärorika som möjligt. Författaren ger flera exempel på vanliga övergångar, som hämtning, lämning och in- och utgång. I förskolan är vi överlag bra på att planera välfungerande lämningar men glömmer lätt att barnen kan behöva stöttning även vid hämtningen.

Övergångar ställer stora krav på barnens förmåga att kunna tänka om, lyssna och vara flexibla. Dessa förmågor är under utveckling hos förskolebarn och många behöver mer eller mindre stöttning. Hur barnen klarar en övergång har i sin tur stor betydelse för hur nästa pedagogiska aktivitet blir, menar Gunilla Niss, som redogör för hur barns behov, förmågor och anknytning till personalen påverkar övergångarna i vardagen.

Barnen är beroende av tillgängliga och lyhörda vuxna som ser deras behov och hjälper dem att hantera sina känslor. Först när de känner sig trygga kan de fokusera på att utforska och lära nytt. Om vi ser med glädje och positiva förväntningar på barnen ger det dem en starkare motivation och självkänsla. Fokus på vad som ska hända härnäst i stället för det som ska avslutas är en annan framgångsfaktor som författaren tar upp. Genom att skapa goda relationer i arbetslaget och barngruppen ökar chanserna att lyckas även med övergångarna.

Övergångar är inget nytt begrepp för mig men boken ger ändå en djupare och tydligare bild av hur stor betydelse de har. Om vi förskollärare ska lyckas med vår undervisning förutsätter det att vi kan planera för lärorika övergångar där alla barn ges möjlighet att lyckas och får känna sig inkluderade. Varje kapitel av­slutas med konkreta reflektionsfrågor som med fördel kan användas i arbetslaget.

Jag vill verkligen rekommendera boken och dikten av signaturen M. Jenner, som finns med i den, kommer jag att bära med mig.

Fråga

Om du får önska dig vad du vill inför det nya förskoleåret 2020 – vad väljer du då?

Loading ...

ur Lärarförbundets Magasin