Ingår i temat
Tid
Läs senare

Stora skillnader för lärare i förskoleklass

TidVissa lärare i förskoleklass har 10 timmars planeringstid per vecka, medan andra bara har en eller två timmar. Det framkommer i diskussioner i sociala medier.

av Emilie Stendahl
18 feb 2018
18 feb 2018
Per Edberg.

Hej Per Edberg, förskollärare och huvudskyddsombud för Lärarförbundet i Umeå! Hur kan planeringstiden i förskoleklass skilja sig så mycket åt?

– När förskoleklassen infördes i mitten på 90-talet gjordes det på en mängd olika sätt och det saknades redan från början likvärdighet. Det finns än i dag många skolhuvudmän och rektorer som inte känner till kraven för förskoleklassen. De ser därmed heller inte vilka förutsättningar lärarna behöver. Att upp­draget inte är tydligt för alla har inneburit att förutsättningarna och planeringstiden varierat så stort och gör det fortfarande.

Varför ser inte facket till att alla som arbetar i förskoleklass får ordentlig planeringstid?

– Tyvärr är det inget som facket kan bestämma själva, för då skulle det inte se ut som det gör nu. Lärarförbundet använder de redskap de har till sitt förfogande för att driva frågan om planeringstid så långt det går. För att nå framgång måste lärarna i förskoleklass, fackliga ombud och avdelningar vara tydliga gentemot arbetsgivaren vilka problem det skapar när lärarna inte har förutsättningar att hinna med alla sina arbetsuppgifter på ett bra sätt inom ramen för arbetstiden.

Hur ska man göra som lärare om man vill ha mer planeringstid?

– Man måste vara tydlig med vilka arbetsuppgifter som finns och ska genomföras. Klargöra för arbetsgivaren vad man inte hinner och vilka kvalitetsbrister det blir när man inte hinner planera, dokumentera och utvärdera verksamheten. Det är barnens rätt till en väl planerad, genomförd och utvärderad verksamhet som det handlar om.

Hur blir det för barnen när lärarnas förutsättningar är så olika?

– Just nu är det väldigt stor variation när det gäller kvaliteten i förskoleklasserna runt om i landet. Hela svenska skolan har svårigheter med likvärdigheten, och det gäller även förskoleklassen.

Fråga

Vad tror du skulle kunna locka fler att bli förskollärare?

Loading ...

ur Lärarförbundets Magasin