Läs senare

Storverk om skolan i förskolan

13 maj 2019

Utbildning och undervisning i förskolan

Christian Eidevald och Ingrid Engdahl

[Liber]

Jag har väntat på en bok som kan ge mig alla svar på vad utbildning och undervisning i förskolan verkligen är, och hur den ska bedrivas. Det här är ingen hand­bok – men väl en bok full av kloka resonemang, kopplade till skrivningarna i läroplanen och med konkreta exempel.

Något som tilltalar mig som både politiskt och historiskt intresserad är inledningens nutidshistoriska kontext, där författarna – som har lång erfarenhet som förskollärare, forskare och förskol­lärarutbildare – övertygande visar varför läroplanen nu för in begreppen utbildning och undervisning på förskolans område, och att det inte är på den viktiga lekens och omsorgens bekostnad det sker. Tvärtom förklarar de varför utbildning och undervisning ska byggas utifrån just omsorg och lek.

I boken framkommer en viss oro över hur förskolan ska klara sitt viktiga uppdrag i och med bristen på utbildad personal. Om vi ska lyckas måste förutsättningarna säkerställas: lokaler, utrustning samt kompetent personal.

Författarna påtalar vikten av förskol­lärares gedigna ämneskunskaper och att vi måste tillföra nya kunskaper till barnen för att de ska gå vidare i sin utveckling och sitt lärande. De skriver att undervisning av hög kvalitet måste innebära ett förändrat kunnande hos barnen i relation till de utpekade målområdena. Jag tolkar dem som att vi i vissa fall kommer att behöva undervisa på ett mer traditionellt sätt, där lärarna berättar och föreläser för barnen för att fylla på med ny kunskap. Detta i samspel med stöttande miljö och material samt med barnens medskapande.

Utbildning och undervisning har varit kontroversiella begrepp i förskolans värld och många har alltjämt svårt att ta dem till sig. Jag tror att den här boken kommer att bidra till att vi tar steg mot att lyckas implementera dem – och framför allt bidrar till samtalet och kunskapen om utbildning och undervisning i skolan.

Fråga

Vad tror du skulle kunna locka fler att bli förskollärare?

Loading ...

ur Lärarförbundets Magasin