Läs senare

Studenter gör digitala läromedel

utbildningenPå Stockholms universitets förskollärarutbildning får studenterna lära sig göra egna digitala läromedel och värdera appar för barn.

av Elisabeth R Brising
07 dec 2016
07 dec 2016
Anna Åkerfeldt är lektor vid Stockholms universitet och undervisar förskollärarstudenter om digitala medier.
Anna Åkerfeldt är lektor vid Stockholms universitet och undervisar förskollärarstudenter om digitala medier. Foto: Nicklas Björling/SU

I takt med att det kommer ut mer ”pedagogiska” appar för yngre barn på marknaden blir det allt viktigare för förskollärare att kunna värdera innehållet didaktiskt. Det tycker Anna Åkerfeldt, lektor på Stockholms universitets förskollärarutbildning och en av de ansvariga för kursen Förskoledidaktik med inriktning mot språk och kommunikation.

Berätta, vad får studenterna lära sig?

– En del av kursen fokuserar på barnlitteratur och digitala medier. Då talar vi mycket om olika digitala genrer. Det behövs ett gemensamt språk för hur vi talar om digitala resurser, man måste vara mer specifik med vad man använder i förskolan. Till exempel arbetar vi med så kallade kreativa eller öppna appar där förskolläraren tillsammans med barnen kan skapa ett eget innehåll ihop.

Studenterna skapar också själva – berätta!

– I en av examinationerna får studenterna skapa en digital produktion genom att främst använda Powerpoint. De kombinerar ljud, illustrationer, foton, rörlig bild och text för att skapa ett eget digi­talt läromedel som ska inbjuda till meningsskapande, ut­forskande och lek. Lärarutbildningen har en resurs som heter Mediaverkstan där studenterna kan få teknisk hjälp. Presentationen ska ta sin utgångspunkt i ett teoretiskt perspektiv och ska kunna testas i förskolorna under den verksamhetsförlagda utbildningen.

Kan man göra så mycket kul i Powerpoint?

– Studenterna är verkligen kreativa och de spränger gränserna varje år för vad man kan göra i programmet! Syftet är egentligen inte att skapa avancerade produkter utan att kritiskt granska och förstå digitala läromedel för att kunna göra didaktiska urval. Valet av Powerpoint grundar sig i att de allra flesta känner till programmet och det finns ofta på förskolan. Tanken är att efter kursen ska man kunna skapa något digitalt med barnen, som en enkel animation, eller en berättelse.

Vad handlar produktionerna om?

– Det är produktioner där barnen kan samtala, utforska eller hitta på aktiviteter utifrån uppmaningar som stud-enterna skapar. Det kan till exempel handla om att skapa ljud, eller om teman som bondgården, årstiderna eller rymden … Vi är noga med att undervisa om upphovsrätt, så det finns en viss begränsning i vilka bilder studenterna kan använda. Till exempel är det svårt att få använda bilder från barnbokslitteraturen.

Varför behöver studenterna lära sig det här?

– Det ställs höga krav i dag på att kunna bedöma digitala resurser. Samtidigt är kompe­tensen låg bland de flesta med en äldre utbildning både i förskolan och inom högskolevärlden. Så de nyexaminerades kompetens behövs – även om vi bara ger dem grundkunskaper. Det skulle överlag behövas mer kompetensutveckling.

Hur ska man som förskollärare tänka kring användningen av digitala resurser?

– Vad är målet? Hur passar det in i temaarbetet? Hur vill vi dela med oss av material vi skapat? Det finns inget själv­ändamål i att använda digital teknik, det misstaget har många redan gjort i skolans värld. Det finns samtidigt en tendens i dag att klumpa ihop alla digitala resurser. En del föräldrar vill inte att man ska använda skärmar i förskolan, eftersom barnen sitter vid skärmar hemma. Då måste man kunna förklara varför man använder ett visst pro­gram, vad det didaktiska syftet är.

Fråga

Vilken inskolningsmetod använder ni i er förskola?

Loading ...

ur Lärarförbundets Magasin