Läs senare

Svar på insändaren ”Föräldraaktiv inskolning – men inte på tre dagar”

11 Dec 2011

Vi på vår mångkulturella förskola valde denna höst att arbeta med föräldraaktiv inskolning. Vår och föräldrarnas upplevelse av detta var positiv.

Förut var vår ”vanliga” inskolning långdragen. Barnen blev sjuka och det drog ut på tiden. Det vi gör nu är en intensivare inskolning där föräldrarna är med i alla moment under dagen. Inskolning pågår under tre dagar då de smälter in i verksamheten på ett naturligt sätt. Vi förklarar för föräldrarna att det är de som tar ansvar för barnet men att vi finns med som stöd. När barnen vilar kan föräldrarna sitta och prata med varandra eller oss på ett avspänt sätt. Barnet tränar på att vara på förskolan, inte på att bli lämnat. Föräldrarna känner sig trygga med oss pedagoger.

Vi tror också att våra gamla barn upplevt det positivt. Vi har inte märkt att de har känt sig åsidosatta. Vi lämnade ut en enkät där föräldrarna fick skriva sina åsikter. Alla var positiva. Vi tycker att barn och föräldrar blir än mer delaktiga med den nya metoden.

Rösta

Är du nöjd med er gård?

Loading ...

ur Lärarförbundets Magasin