Läs senare

Svar till ”En pedagog på riktigt”

25 maj 2014

Vi ser inga problem med att barnskötare kallas pedagoger. Barnskötare och förskollärare har olika utbildning men ska komplettera varandra i arbetslaget. Vi har bara arbetat ihop med mycket kompetenta barnskötare med lång erfarenhet. När du läser i Lpfö 98, rev 2010, kan du se förskollärarens ansvar beskrivet, men också arbetslagets ansvar är tydligt markerat.

När vi till exempel går på föreläsningar som har ordnats av skol- och barnomsorgsnämnden, inleder föreläsaren oftast med att säga att han/hon kommer att kalla alla som arbetar i förskolan för pedagoger. Det känns bra för oss, vi strävar alla mot samma mål.

Fråga

Vad tror du skulle kunna locka fler att bli förskollärare?

Loading ...

ur Lärarförbundets Magasin