Läs senare

Svar till ”Släng ut digitalkameran”

21 aug 2013

Jag känner igen det du skriver… Där, precis just där, har vi också varit en gång!

När jag tänker kring vad vårt uppdrag är enligt läroplanen så tänker jag att mycket handlar om att komplettera hemmet och ge barnet upplevelser och erfarenheter som man kanske inte får hemma.

Rita, äta med bestick själv, dricka ur glas, sluta med blöja lär sig alla barn, förr eller senare, även barn som inte går i förskolan. Varför lägga tid på att fotografera och dokumentera sådana händelser?

Nej, jag tror att vi, i vårt pressade uppdrag, måste välja både vad vi dokumenterar och hur vi dokumenterar. Där jag arbetar dokumenterar vi endast de större eller mindre projekt som pågår i gruppen (alla barn är delaktiga i något projekt). Men det gäller att lyssna noga, observera vad som sker, skriva loggbok (kort notera händelser, upptäckter med mera) även under ”övrig tid” när man inte arbetar med projekt.

Loggboken är ett bra sätt att dels få syn på om alla barn är delaktiga och genom den kan man också följa det lärande som sker över tid, enskilt och i grupp. Vad har barnen bidragit med själva och vad har vi pedagoger bidragit med och hur har barnen omskapat sin kunskap?

Loggbok, dokumentation av projekt och reflektioner kring dessa ligger sedan till grund för varje barns enskilda utvecklingssamtal samt till grund för den gemensamma utvärderingen och kvalitetssäkringen som görs varje år. Barnen får sedan del av projekten i sina egna pärmar.

Fotoalbum med kommentarer av ”underhållande” mening har vi slopat, på sin höjd gör vi ett bildspel på Lucia eller vid speciella tillfällen som Förskolans dag men då får bilderna tala för sig själva. För som vår arbetssituation ser ut i dag med stora barngrupper och för lite ”tid” så blir det orimligt att dokumentera allt som barnen gör och lär sig.

Fråga

Vad tror du skulle kunna locka fler att bli förskollärare?

Loading ...

ur Lärarförbundets Magasin