Läs senare

Svensk förskola marknadsförs i Tyskland

Glöm Volvo, Saab och andra tidigare starka och svenska varumärken. Nu är det svensk förskola som lyfts fram när Sverige ska marknadsföras utomlands.

13 sep 2011

I Tyskland pågår just nu en satsning på att sprida kunskap om hur svensk förskola fungerar. Karin Viklund Bornhauser, på Sveriges ambassad i Berlin, håller i projektet.

–Behovet av förskoleplatser är enormt stort här, framför allt i västra Tyskland. Idag är det bara 12 procent av barnen som går i förskola i vissa delstater. Det hänger delvis ihop med sambeskattningen av gifta par som har blivit ett slags kvinnofälla. I forna Östtyskland, där man har en annan tradition, går ungefär hälften av barnen i förskola, säger hon.

I storstäderna finns det relativt gott om förskolor medan man ute på landsbygden i bästa fall kan få tag i en ”dagmamma”. Eftersom det inte finns någon lagstadgad rättighet till barnomsorg för barn under tre år kan man tvingas tacka nej till ett jobb man annarsskulle ha kunnat få.

–Föräldrakooperativen fungerar ganska bra, men den statliga barnomsorgen som erbjuds här tackar många nej till eftersom man tycker att det mest handlar om förvaring, med barngrupper som många gånger är dubbelt så stora som i svenska förskolor, säger Karin Vikund Bornhauser.

Svenska ambassaden har kontaktat de ansvariga ministrarna i Tysklands 16 delstater för att erbjuda erfarenhetsutbyte i form av seminarier på olika teman, som den svenska förskolans historia, den svenska förskollärarutbildningen och organisation och finansiering. Hittills har man betat av Bayern, Baden-Wurttemberg och Brandenburg.

–Ansvaret för förskolepolitiken i Tyskland ligger på delstatsnivå och de olika delstaterna har mycket olika förutsättningar. Därför är de intresserade av olika frågor. I Berlin ordnade vi exempelvis en jättestor konferens om integration och språkutveckling i förskolan, tillsammans med pedagogikprofessorn Sven Persson, Malmö högskola.
Nu står fler delstater som Mecklenburg-Vorpommern och Hessen på tur.

–Till Mecklenburg-Vorpommern och Hessen kommer vi att ha med oss Ingrid Pramling Samuelsson, som är en stor förebild för många här. Hela Hessens nya läroplan för barn upp till 10 år bygger på hennes tankar och teorier, kan man säga. I Hessen kommer också svenska Exportrådet att finnas på plats.
Förskolesatsningen pågår fram till sommaren 2012. Efter att projektet har utvärderats hoppas man kunna sammanföra ansvariga ministrar från Sverige och Tyskland för vidare diskussioner och samarbeten.

Fråga

Vad tror du skulle kunna locka fler att bli förskollärare?

Loading ...

ur Lärarförbundets Magasin