Läs senare

Ta klivet över digitala tröskeln

KrönikaFår man möjlighet att lära sig ny teknik från början finns mycket att vinna på sikt för förskollärarna, även tidsmässigt, skriver Susanne Kjällander.

av Susanne Kjällander
26 mar 2018
26 mar 2018
Susanne Kjällander är Filosofie doktor i didaktik, lektor och förskollärarutbildare vid Stockholms universitet.

När lärare i skolan får ett nytt digitalt verktyg frågar de vilken verksamhet de ska ta bort för att kunna hinna med detta nya. Men när förskollärare får ett nytt digitalt verktyg i handen, tar de det till sig med en positiv attityd och ett öppet sinne. Detta är en uppfattning som jag ofta stöter på bland utbildningschefer. Det är mycket glädjande, då nya verktyg nästan alltid är bättre än gamla.

Men, de kräver nästan alltid också att man anpassar sitt arbetssätt. Om man kör på i gamla hjulspår, på grund av tidspress, och för många av oss ett visst mått av bekvämlighet, fungerar det nya verktyget sällan optimalt.

Exempelvis är en motorsåg bättre än en yxa för att fälla träd – men bara om man lär sig hur motorsågen ska användas. Om man svingar den som en yxa, blir vare sig resultatet eller uppfattningen om verktyget vad det borde vara.

Därför är det så viktigt att alla vi som arbetar i och med förskolan med samma positiva attityd också från början lär oss hur nya verktyg ska användas. Till förskolechefer är samtidigt budskapet att det alltid lönar sig att ge förskollärarna tillräckligt med tid och stöd i detta, även om det innebär en kostnad på kort sikt.

Denna match måste tas, trots det kämpiga läget med vikarier, resursbrist och nya krav, allt detta tär såklart på kraft­erna – något som Förskoleupproret och #pressatläge vittnar om. Nu implementeras också den nationella digitaliseringsstrategin, med vad som kan upplevas som ytterligare bördor. Jag hoppas dock att det kan innebära något positivt.

Delmål 2.4 låter till exempel så här: ”Digitaliseringen ska användas för att underlätta personalens arbetssituation i fråga om undervisning och administration.” Men det innebär som sagt inte att digitala lärplattor bara kan slängas in i verksamheten och lösa alla problem. Nej, det krävs insikt hos alla berörda parter om behovet av tillräcklig fortbildning – så att förskollärarkåren inte står och hugger på träd med en ny och skinande men tyst motorsåg…

En annan av förskollärarnas stora utmaningar i dag är att kunna möta barn i behov av särskilt stöd (#pressatläge). Här kan digitala verktyg såsom adaptiva lärspel (spel som anpassar sig) hjälpa till att låta barn arbeta på sin egen nivå, oavsett finmotorik, språk och intresse.

Mitt nya forskningsprojekt DigiTaktik har faktiskt skapats just utifrån verksamma förskollärares vilja att förstå och återkoppla barns lärande med hjälp av digitala verktyg. Jag håller tummarna för att vi ska komma fram till något som, på allvar, kan underlätta förskollärarnas vardag.

Fråga

Vad tror du skulle kunna locka fler att bli förskollärare?

Loading ...

ur Lärarförbundets Magasin