Läs senare

Tar upp det svåra

08 aug 2017

Förskolan – en trygg plats för barn och peda­goger? Sexuella övergrepp och före­byggande arbete

Christian Eidevald

[Gleerups]

Christian Eidevald, förskollärare och lektor vid barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen, Stockholms universitet, tar i sin bok upp det tunga ämnet sexuella övergrepp i förskolan. Bristen på män inom förskolan är en annan sak som boken fokuserar mycket på – och hur dessa två aspekter påverkar varandra. Att män inte alltid känner sig bekväma med att arbeta i förskolan, särskilt när nya ”pedofilskandaler” sker.

I bokens första del beskrivs förskolan som arbetsplats för både män och kvinnor. Att kön inte ska ha betydelse för det professionella uppdrag man utför som förskollärare. Trots det är kvinnan norm i förskolan vilket gör att mannen ofta får ta en ganska typisk mansroll och förväntas utföra specifika aktiviteter med barnen, som att bygga eller arbeta praktiskt på olika sätt. Därför är det oerhört viktigt, som författaren beskriver, att tala om förskolan som profession och utifrån uppdrag.

I olika utredningar och en del forskning kan man se två olika sätt som män urskiljs på, nämligen genom exotisering och exkludering.

Christian Eidevald har intervjuat tjugofem män i förskolan på uppdrag av Skolverket, som en del av myndighetens arbete för att rekrytera fler män till förskolläraryrket.

Det är intressant att läsa utdragen från intervjuerna i boken, där männen utifrån olika aspekter beskriver upplevelser från deras arbete i olika förskolor.

Den andra delen av boken har Christian Eidevald skrivit tillsammans med lektor­erna Helena Bergström och Anna Westberg Broström. Här beskrivs hur sexuella övergrepp i förskolan kan se ut, vilka konsekvenser de kan få samt vilka förebyggande insatser man kan göra för att förhindra dem.

Den tredje och sista delen av boken handlar om hur personalen kan hantera misstänkta övergrepp i förskolan. Det är viktigt att det finns utarbetade handlingsplaner för hur man ska agera. Alla påverkas på olika sätt när sådant inträffar och det av stor vikt att alla vet hur de ska agera och vilket ansvar som ligger på förskollärare, barnskötare respektive förskolechef.

Jag tycker detta är en väldigt viktig bok även om den var lite tung att läsa eftersom det är ett så allvarligt ämne.

Jag hoppas att man ute på förskolor och universitet använder boken för att diskutera denna svåra fråga eftersom det finns ett behov av det.

Fråga

Vad tror du skulle kunna locka fler att bli förskollärare?

Loading ...

ur Lärarförbundets Magasin