Tema
Läs senare

Hållbarhet

Hur undervisar man om hållbarhet i förskolan? Forskaren Eva Ärlemalm-Hagsér har funnit att förskolors inställning till ämnet ofta är lite oklar och kan sammanfattas som ”miljö och lite till”. Men både vägledning och inspiration finns i läroplanens formuleringar om social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet – och i våra temaartiklar i detta nummer!

22 okt 2019

Fråga

Den 1 januari började barnkonventionen gälla som lag – har du hunnit sätta dig in i detta?

Loading ...

ur Lärarförbundets Magasin