Tema
Illustration: Emma Virke
Läs senare

Omsorg

TemaVissa vill inte ens befatta sig med ordet i rädsla över att förskolan ska återgå till någon slags barnpassningsverksamhet. Andra vill lyfta, framhäva och professionalisera begreppet.
Vi ska dyka ner i fenomenet ”omsorg”.

30 apr 2018

Fråga

Tycker du att det är svårt med utvecklingssamtal?

Loading ...

ur Lärarförbundets Magasin