Tema
Illustration: Emma Virke
Läs senare

Omsorg

TemaVissa vill inte ens befatta sig med ordet i rädsla över att förskolan ska återgå till någon slags barnpassningsverksamhet. Andra vill lyfta, framhäva och professionalisera begreppet.
Vi ska dyka ner i fenomenet ”omsorg”.

30 apr 2018

Fråga

1 juli träder förskolans reviderade läroplan i kraft – har du hunnit sätta dig in i förändringarna?

Loading ...

ur Lärarförbundets Magasin