Läs senare

Tid att planera

12 sep 2017

Jag arbetar som förskollärare i en liten kommun utanför Stockholm och vi ligger efter i mycket. Jag har arbetat sedan -99 både privat och nu kommunalt. Våra chefer i kommunen vill att vi själva ska lägga in planeringstid i schemat, vilket jag tycker är fel. Det kan lätt bli irritation mellan barnskötare och förskollärare på en arbetsplats om vi ska få in den mängd planering på schemat som jag anser att vi behöver för att få till den kvalitet som politikerna vill att förskolan ska stå för.

Jag har lyckats trycka in 30 minuters planering i veckan när jag hade heltidstjänst vilket är alldeles för lite. Nu ska förskolans läroplan revideras igen och vi får ännu fler delar som vi ska få till att arbeta med. Undrar om många andra arbetsplatser kräver av sina anställda att utföra ett arbete utan att få tid att planera och plocka i ordning inför möten och inlärningssituationer. Om vi ska få en bra kvalitet måste cheferna stå för att det då krävs mer än en timmes planering i veckan inlagt i schemat.

Fråga

Välkommen tillbaks till jobbet! Vad ska du prioritera i höst?

Loading ...

ur Lärarförbundets Magasin