Ingår i temat
Temaarbete
Läs senare

Tips för kreativa teman

av Emilie Stendahl
10 sep 2018
10 sep 2018
Ibland tar barnen lite hjälp av Caroline Strandberg för att lösa uppgiften. Foto: Aline Lessner

Hej Caroline Strandberg, förskollärare på Glumslövs förskola! Hur tänker ni kring era teman?
– Att vi går ”all in”. Vi vill ge barnen en upplevelse som bottnar i deras erfarenheter och intressen.

Vad har du för tips till kollegor som vill få fart på sitt tema?
– Våga tänk annorlunda! Var busig, inte så traditionell. Presentera temat lite allt eftersom för att hålla spänningen uppe och ladda det med förväntan. Läs av gruppen! Om det inte blir någon kreativ lek av temat eller om lärmiljön inte är välbesökt får man tillföra något nytt eller tänka om. Det är bara vi själva som vet hur planeringen sett ut – barnen misströstar inte om det inte blir som vi hade föreställt oss. ”Vi hann hit och det blev jättebra” kan man tänka, i stället för att göra något bara för görandets skull.


Berätta om någon gång när det inte blev som du hoppats!
– Vi gjorde en sinneskub som vi inredde med varierad rekvisita. Vi pedagoger var exalterade! Men barnen var måttligt intresserade. Det är lätt att ha en föreställning om hur något ska bli, men det beror på hur det tas emot av barnen. Då får man tänka om och pröva något annat, vilket vi gjorde.

Hur får ni tid att planera?
– Vi har en planeringsdag i månaden ungefär. Men vi frigör mer tid åt varandra i arbetslaget i vardagen. När vi ser att barnen är inne i kreativ lek på gården till exempel, kan en personal gå ifrån en stund. Eller så tar vi med material ut att jobba med. Ofta är barnen med i processen och hjälper till att förbereda material som vi använder.

Varför ska man jobba med tema tycker du?
– För att lärandet får en röd tråd och blir mindre lösryckt. Det krävs en genomarbetad grovplanering och i den bakar vi in barnens frågor och de behov som finns i gruppen. Barnen hjälper till att skapa materialet och presentera det. Jag tycker att temaarbete utvecklar mig som pedagog, för jag måste söka ny kunskap, finna bra metoder och utveckla material som intresserar barnen och väcker deras nyfikenhet.

Vilka utmaningar finns med temaarbete?
– En utmaning är att nå alla barn och att det vi gör varken ska vara för lätt eller för svårt. För att nå alla barn jobbar vi mycket med att dela in dem i olika grupper där behov och utvecklingsnivåer får styra.

Fråga

Vad tror du skulle kunna locka fler att bli förskollärare?

Loading ...

ur Lärarförbundets Magasin