Läs senare

Tips när tårarna trillar

GuidenDe flesta är bra på att möta ledsna barn men många känner sig mer hand­fallna när vuxna faller i gråt. Vi tips­ar om hur du kan göra för att stötta.

04 Dec 2017
Släpper du fram tårarna mår du ofta bättre efteråt. Foto: Istock

1 Lyssna till budskapet

Att se gråten som kommunikation kan avdramatisera gråten och göra den mindre laddad. Gråten berättar för omgivningen att nu behöver personen stöd och stöttning. Det är bra att gråta när vi är ledsna. I tårarna finns lugn-och-ro-hormonet oxytocin som gör att du känner dig lite lugnare. Att hålla igen gråten tar väldigt mycket energi från hjärnan.

2 Prata om er gråtkultur

I en del arbetskulturer uppfattas gråt som svagt och kanske manipulativt, i andra som något varmt och känslosamt. Det kan vara bra att faktiskt prata lite om hur vi ser på gråt på jobbet. Sätt er en stund på personalmötet och fundera på hur ni tolkar gråt.

Foto: Shutterstock

3 När en förälder gråter

Om en förälder bryter ihop, lita på din egen tröstarförmåga, vi människor är bra på att sätta oss in i andras situationer. Ha en vänlig blick och bekräfta föräldern i att det verkar vara svårt just nu. Se gärna till att vara två personal. Ibland kan det komma fram svåra saker, då är det bra att vara två som sedan kan diskutera och avgöra om man behöver agera.

4 Ett rop på bekräftelse

Foto: Shutterstock

Ibland kan ett barn gråta väldigt mycket. Fundera då lite på om gråten är naturlig eller om det har blivit en strategi. Vissa barn har inte fått den bekräftelse som de behöver i hemmet och kan ha lärt sig att enda sättet att få uppmärksamhet är att gråta högt. När barnet gråter, visa tydligt att du hör och att du kommer att hjälpa men att barnet inte behöver gråta. Bekräfta barnets behov av stöd men erbjöd andra sätt att få uppmärksamhet.

5 Om barn gråter mycket under inskolningen

Det kan vara lätt att känna lite prestige vid inskolningen, att ett gråtande barn är ett misslyckande. Se i stället gråten som en signal och prata med föräldrarna om vad de tror gråten beror på. Om man lyssnar på föräldrarna blir de trygga och det smittar av sig på barnet.

Källa:

Lisa Pousette, legitimerad psykoterapeut.

Rösta

Är du nöjd med er gård?

Loading ...

ur Lärarförbundets Magasin