Läs senare

Tipsfyllt om natur och teknik

28 nov 2018
Tänk så mycket man kan lära sig av att bygga en fågelholk, skriver Per Edberg. Foto: Shutterstock

Förskolans arbete med naturvetenskap och teknik

Per Dahlbeck och Karin Nilsson (red)

[Studentlitteratur]

Per Dahlbeck, utvecklingspedagog i Malmö stad, och Karin Nilsson, univers­itetsadjunkt på Malmö universitet, har satt ihop en trevlig och lättläst bok om förskolans arbete med naturvetenskap och teknik. De inleder med att beskriva ämnets historik i förskolan, vad läroplanen säger, intressant forskning på området och förskolans uppdrag.

De resonerar också på ett bra sätt kring det dubbla lärandeuppdraget. Dels ska vi reprodu­cera kunskap. Det vill säga att barnen ska återskapa det som förskollärarna redan vet, undervisningen syftar till att barnet ska hitta det rätta svaret. Det andra handlar om att skapa mening och utforska det okända.

I boken beskriver förskollärare, förskolechefer och förskoleutvecklare i Malmö och Lund hur de arbetar med naturvetenskap och teknik i sina verksamheter. Det blir en samling handfasta, konkreta metoder och exempel på hur, vad och varför de arbetar som de gör.

När jag läser om ett båtbygge på gården tillsammans med barnen och ett annat exempel där de räknar och kateg­oriserar fåglar på olika sätt, blir jag sugen på att göra detsamma. I ett annat projekt med olika experiment, som stannar av på grund av för lite personal, lyser frustrationen igenom. Det är bra att det finns med eftersom det är vardag för många i förskolan.

Kristina Ivert och Annica Nettrup, förste förskollärare respektive förskolechef, skriver om hur de samarbetade med gatukontoret i Malmö stad och byggde fågelholkar tillsammans med barnen. Det ger en tydlig bild av det dubbla lärandeuppdraget. Barnen får lära sig känd kunskap men även testa och upptäcka själva. Tänk så mycket man kan lära sig av att bygga en fågelholk! Mängder med begrepp, matematik, motorik, samarbete, men också kunskaper om olika fågelarter.

Den här boken känns helt rätt att läsa för dem som vill komma i gång med naturvetenskap och teknik i förskolan och behöver inspiration när det verkar stort och svårt.

Fråga

Vad tror du skulle kunna locka fler att bli förskollärare?

Loading ...

ur Lärarförbundets Magasin