Läs senare

Tolerans skapar mobbning

17 okt 2015

Trots de bästa intentioner är det vi vuxna som lägger grunden till att barn blir mobbade och trakasserade i förskola och skola. Genom att fortsätta lära ut tolerans underhåller vi idén om att vissa är normala, medan andra är utanför normerna.
För att ändra det behövs normkreativitet. 

För att skapa en inkluderande miljö som tillåter olikheter behöver kunskapen om normkritik och normkreativa handlingssätt öka. Normkritiken går emot idén om ”normal” kontra ”onormal”. I dag utgår det mesta av antimobbning- och värdegrundsarbetet i både förskola och skola från ett toleransperspektiv. Det innebär att vi försöker lära barn att vara toleranta mot att en del bryter mot normer. Men det ändrar inte själva normerna. Snarare fortsätter toleransperspektivet att skapa en idé om normala och avvikare, samtidigt som det ger makten till de som är innanför normerna att ge – eller inte ge – sin tolerans. 

I stället behöver vi skapa medvetenhet om att vi är olika och bygga nya inkluderande normer. Med normkreativitet kan vi utmana de normer som exkluderar den mångfald av sätt att leva och vara som redan finns i samhället i dag.  

Förskolan är en oerhört viktig plats där barn skapar grunden för sin syn både på sig själva och på andra. Det är också viktigt att se att mobbning bara är en av många effekter av det normsystem vi har i dag. På förskolan underhålls eller motverkas barns intressen och upplevelse av möjliga val. Normkreativitet ger möjligheten att låta alla barn känna det fantastiska i att duga precis som du är, och kraften i att utvecklas utan begränsande idéer och normer.

Fråga

Vad tror du skulle kunna locka fler att bli förskollärare?

Loading ...

ur Lärarförbundets Magasin