Ingår i temat
Plats för djuren
Läs senare

Tränar empati med djurövningar

På Sjöbogårdens förskola i Borås lär sig barnen att förstå djurens och sina egna känslor och behov genom att göra övningar ur materialet mini-REDE. Empatiträningen har gjort det lättare att lösa konflikter i barngruppen.

20 mar 2013

Förskolläraren Maritha Larsson läser högt ur Sagen om den lilla farbrorn av Barbro Lindgren, samtidigt som kollegan Rodica Comardici sätter upp bilder från boken på en tavla.
– Farbrorn är lessen, säger Jonathan när han tittar på en bild av den lille mannen.

– Varför är han ledsen? frågar Maritha Larsson.

Men ingen av de tio barnen som har samling på den stora runda mjuka mattan kan svara på det.

– Han kanske känner sig ensam, föreslår Rodica Comardici.

– Han har ingen kompis. Jag har en kompis, säger Konrad.

– Vem är din kompis? undrar Rodica Comardici.

– Det är Anel, svarar Konrad.

– Ja, det är bra att ha en kompis för då behöver man inte känna sig ensam. Jag har flera kompisar, det tror jag att ni också har här på förskolan, säger Maritha Larsson.Foto: Emilie AsplundHon fortsätter att läsa. Den lille mannen i boken får så småningom en egen kompis, en glad hund.

– Hunden skrattar inte. Den är glad när den viftar på svansen, säger Felicia när hon tittar på en av bilderna.

När de har läst och samtalat får barnen i uppgift att rita en kompis till farbrorn. Felicia ritar en gris, Leonardo gör en ljusblå fisk och Anel ritar ett snällt monster.

– Jag gör en spökkompis, säger Konrad och visar sin teckning.

Sedan mitten av hösten arbetar avdelningen Nyckelpigan på Sjöbogårdens förskola med övningarna i mini-REDE. Materialet har förskollärarna laddat ner gratis från nätet. Det ges ut av Djurskyddet Sverige och finansieras av Allmänna arvsfonden. Genom olika djurinriktade övningar kan förskolebarnen träna sin empati och utveckla förmågan att uttrycka sig och ta ställning kring livsfrågor.

Det är etologen (person som har kunskap om djurens beteenden och orsakerna till det) Kerstin Malm och pedagogen Dag Einarsson som utvecklat de vetenskapligt förankrade övningarna. REDE startade 2007 för barn mellan sex och tolv år och sedan hösten 2012 finns mini-REDE för förskolebarn i åldern ett till sex år.

– Hur vi behandlar djur grundläggs redan när vi är barn. Det är därför så viktigt att börja redan i förskolan. Det finns vetenskapliga belägg som visar att det finns ett samband mellan hur vi behandlar djur och hur vi behandlar andra människor. Våld mot djur utvecklas ofta till våld mot människor. Arbetet med respekt, empati, djur och etik för barn borde ligga i hela samhällets intresse, säger Djurskyddet Sveriges generalsekreterare Åsa Hagelstedt.

På avdelningen Nyckelpigan går 23 barn i åldrarna två till fem år. En målsättning med att jobba med övningarna är att skapa mer harmoni i den stora barngruppen.Foto: Emelie Asplund– Vi vill att barnen utvecklar sin medkänsla och inlevelse i andra människors situation. Övningarna sätter igång samtal som skulle kunna vara svåra att få igång annars. Djuren väcker verkligen barnens intresse och de känner med djuren. Genom att prata om djurens behov kan vi överföra det till att prata om barnens egna känslor och hur de är mot andra människor. Vi får igång gemensamma samtal om normer och värderingar, säger Maritha Larsson.

De tre pedagogerna som arbetar på avdelningen har en timme gemensam planeringstid varje vecka. Rodica Comardici berättar att det är svårt att hinna med att skapa egna övningar till barnen på den tiden. Hon tycker därför att det är bra med mini-REDE-övningarna som är lättarbetade och har en struktur anpassad till läroplanen. Det krävs inte mycket förberedelser.

– Instruktionerna är tydliga. Det räcker med att tänka igenom lite frågor innan och sedan vara lyhörd för barnens reaktioner. Det finns mycket bilder i materialet vilket underlättar, speciellt för de barn som har annat modersmål, säger Rodica Comardici.

De kan se att barnen har utvecklats av övningarna. Barnen har blivit mer hjälpsamma mot varandra och det är inte längre viktigt att bara ha en kompis utan de kan leka med flera kompisar.

– Det är lättare att sätta igång ett samtal med barnen till exempel vid en konfliktsituation. Vi kan påminna dem om att visa förståelse och respekt för varandra, säger Rodica Comardici.

Det finns ytterligare en anledning till att förskollärarna på Nyckelpigan började med övningarna i mini-REDE. Det bor en vildkaninfamilj under trappan till förskolan.Foto: Emelie Asplund– Barnen jagade kaninerna så att de blev rädda. Vi ville få barnen att förstå kaninernas reaktioner, säger Rodica Comardici.

Sedan några veckor tillbaka har barnen slutat att jaga kaninerna på gården. För dagen håller sig kaninerna inne i boet under trappen. Men Felicia visar ett foto på förskolekaninerna som sitter uppsatt på en dörr.

– De är mina favoritdjur. Man måste vara snäll mot dem och inte springa och fånga dem, för då blir de rädda, säger hon och klappar kaninerna på fotografiet.

– Jag är kompis med kaninerna.

Kanin (Oryctolagus cuniculus)

Kaniner är ett samlingsnamn för vissa arter och släkten i familjen harar.

Vilda kaniner är främst nattaktiva, växtätare och lever i kolonier. De gräver hålrum i marken som används som bon och inreds med gräs och löv. Tama kaniner lever i regel i sju till nio år, men det har förekommit kaniner som nått åldern 15 år.

SJÖBOGÅRDENS BOKTIPS TILL BARNGRUPPEN:

Kompisen längtar. Moni Nilsson och Per Gustavsson (Rabén & Sjögren)

Gittan och älgbrorsorna. Pija Lindenbaum (Rabén & Sjögren)

Lilla åsnan och svarta fåret. Rindert Kromhout (Berghs)

Förlåt! Norbert Landa (Libris)

Atchoo! Ulf Stark och Mij Kelly (Ordalaget)

Min vän räven och jag. Jill Moursund (Hippo)

Mamma Mu får ett sår. Sven Nordqvist och Jujja Wieslander (Natur & Kultur)

 

LÄS MER

Empati – att förstå andra människors känslor. Ulla Holm (Natur & Kultur)

Empati genom lek och språk. Margareta Öhman (Liber)

Varför jag känner som du känner – Intuitiv kommunikation och hemligheten med spegelneuronerna. Joachim Bauer (Natur & Kultur)

Små barns etik. Eva Johansson (Liber)

Alla artiklar i temat Plats för djuren (8)

Fråga

Vad tror du skulle kunna locka fler att bli förskollärare?

Loading ...

ur Lärarförbundets Magasin