Ingår i temat
Källkritik
Läs senare

Viralgranskaren tveksam till källkritik för barn

KällkritikTre frågor till ... Jack Werner, journalist, medgrundare till Metros Viralgranskaren och författare till boken Ja skiter i att det är fejk, det är förjävligt ändå.

av Sara Djurberg
06 aug 2018
06 aug 2018
Foto: Kate Gabor

Du är tveksam till att prata med barn om källkritik. Varför?

– Det är svårt att säga till en femåring att hen inte ska tro på ett kedjebrev där det står ”dela vidare det här annars kan en flicka med kniv stå vid din säng i natt”. Även om många nog är skeptiska, tror jag att många barn tänker att det skulle kunna vara sant, och bättre att ta det säkra för det osäkra. Jag tror också att barn berättar, och lyssnar på, spökhistorier för att reflektera ett inre kaos. Ett sätt att bearbeta det mörker de har inom sig är att berätta en historia och mäta på omgivningens reaktioner huruvida det är något att vara rädd för på riktigt, eller något som det bara är lite kul att vara rädd för. Att stoppa in en källkritisk dogm i det och säga ”det där är ju inte sant” är att missuppfatta vad historier bär för roll för oss.

Tror du att barn både kan dras med i fantasin och vara kritiska, beroende på situation?

– Absolut. Jag är inte emot källkritik lägre ner i åldrarna, så länge det inte är en fördummande källkritik där man säger att saker kan vara antingen falska eller sanna. Källkritik handlar i botten om att göra en egen bedömning om vilken källa man har mest förtroende för.

Hur tycker du att man ska göra?

– Jag tror på det lustfyllda som en väldigt viktig aspekt av källkritik. Att inte vara rädd för bluffar och skumma saker, utan att fatta att det är upp till mig att ta reda på vad det här är, och att det är kul. Detektivjakt snarare än felfinneri.

Alla artiklar i temat Källkritik (6)

Fråga

Vad tror du skulle kunna locka fler att bli förskollärare?

Loading ...

ur Lärarförbundets Magasin