Läs senare

Tre röster om sjukskrivningar

av Erik Ignerus
14 jan 2019
14 jan 2019
Per Edberg, förskollärare och huvudskyddsombud för Lärarförbundet i Umeå.

Facket:

Vad ska man göra om det känns som att man tappat kontrollen över sin arbetssituation?

– Då har det gått väldigt långt. Man måste på en gång ta ett möte med sin chef och meddela att arbetssituationen inte är hållbar och att något behöver göras åt det eller att man behöver hjälp med att priori­tera. Hjälper inte det får man göra det mer formellt och skriftligt meddela chefen om arbetsmiljöbristen. Händer det ändå ingenting så får man ta kontakt med ett skyddsombud. Finns det inget på arbetsplatsen kan man kontakta huvudskyddsombudet eller ett regionalt skyddsombud.

Ingela Martinez-Löfgren, förskolechef på fyra förskolor i Partille kommun. Jobbar även med arbetsmiljö inom kommunen.

Förskolechefen:

Vilken hjälp behöver du från de anställda för att undvika sjukskrivningar?

– Jag skulle aldrig klara av mitt arbete utan skyddsombuden. De är mina ögon och öron inåt i organisationen och livsviktiga för mig. De kan påpeka att det är jobbigt på en avdelning eller att någon verkar sliten. För det är inte alltid en medarbetare själv förstår att den är på väg in i väggen, det finns en sådan oerhörd vilja att göra bra ifrån sig. Jag tror också att det är viktigt att hela tiden hålla liv i diskussionen om arbetsmiljön, den ska inte bara dyka upp när något gått helt fel.

Fredrik Sjödin, lektor i psykologi och förskoleforskare vid Umeå universitet.

Forskaren:

Varför blir förskolepersonal sjukskriven i så hög utsträckning?

– Det finns många olika faktorer. Man har en fysiskt ganska tuff arbetsmiljö med buller och lyft. Samtidigt är det ett kontaktyrke. Man jobbar mot barn och föräldrar vilket kan leda till en samvetsstress som inte finns på samma sätt hos någon som jobbar på exempelvis en verkstad. Sedan befinner man sig också i en organisation som är ekonomiskt tyngd, man får alltid kämpa för resurser och det bidrar också till stress. Avståndet till chefen och undermåliga lokaler spelar också in.

Fråga

Vad tror du skulle kunna locka fler att bli förskollärare?

Loading ...

ur Lärarförbundets Magasin