Läs senare

Två veckors inskolning

13 dec 2014

Jag är förskollärare och jobbar på Kompassens förskola i Sjöbo kommun. Vi försöker jobba utifrån styrdokument och det uppdrag vi har, läroplan och kommunens riktlinjer. På min förskola har vi två veckors inskolning där föräldrarna alltid är med tre dagar första veckan. Utifrån barnets behov är de med en till två dagar andra veckan, men sedan lämnas barnet.

Denna inskolningsmetod startade vi med för cirka fyra år sedan. Anledningen var att höstens verksamhet innebar inskolningar från augusti till november.

Det kan se lite olika ut, ibland är det ett barn, ibland kan det vara två eller tre barn på inskolning samtidigt. Inför inskolningen skickas en inbjudan där erbjuds föräldrarna ett möte på förskol-an. Där informeras om inskolningen, verksamheten, förskolan och visning av lokalerna. Det är ofta 1–2-åringar som inskolas och då läggs tyngdpunkten i informationen kring deras basbehov. Även anknytningen till nya personer ser vi som en jätteviktig del i vårt bemötande av barn och föräldrar.

Under inskolningen försöker vi ha den verksamhet som vi ser som den bästa för barnen. Vi utmanar, lyssnar in och ger barnen, både de i befintliga gruppen och de nya, möjlighet att utforska och prova på. Några veckor efter inskolningen får föräldrarna fylla i en utvärdering kring hur de upplevt inskolningen.

Vi har gjort lite förändringar under dessa år som denna metod har använts, en del för att vi har upptäckt brister och en del utifrån att föräldrar i utvärderingen lämnat synpunkter.

Vi fortsätter med detta upplägg av inskolning men tar gärna emot andras erfarenheter eller deltar i forskning. Allt för att det ska bli så bra som möjligt för barnen!

Fråga

Vad tror du skulle kunna locka fler att bli förskollärare?

Loading ...

ur Lärarförbundets Magasin