Läs senare

Ulla-Britta Bruun ville sprida förskollärares kunskaper

Ulla-Britta Bruuns stipendium delas ut till minne av en av förskolans förgrundsgestalter.

03 dec 2010

Ulla Britta Bruun var en pionjär inom många områden och när hon 1964 kom till det nystartade förskoleseminariet i Södertälje var hon redan ett välkänt namn. Hon hade arbetat som lärare och var mellan 1961 och 1967 redaktör för Barnträdgården, tidningen Förskolans föregångare.

–Ulla-Britta brann verkligen för sitt yrke. Ingenting var oväsentligt, hon var intresserad och man kunde gå till henne för att få stöd, berättar kollegan Siv Lehnberg.

Att ägna sig åt de minsta barnens psykologi var under den här tiden ovanligt. Det fanns ingen lärobok utan på utbildningen användes dansk litteratur. Därför var Ulla-Britta Bruuns första bok Förskoleålderns psykologi efterlängtad när den kom och följdes sedan av flera böcker. Sin kunskap utvecklade hon genom observationer i kombination med teoribildning. Hon menade att det var nyckeln till att förstå pedagogiskt arbete.

– I dag kan barnobservationer låta märkligt men det var det inte då och man lärde sig väldigt mycket, konstaterar Siv Lehnberg.

Ulla-Britta Bruun arbetade på förskoleseminariet i Södertälje fram till 1975, då familjen flyttade till Vänersborg. Under hela tiden var Stig Thörn rektor på skolan. Han berättar att Ulla-Britta Bruun gjorde stort intryck på både studenter och kollegor. Hon arbetade mycket, höll föreläsningar, skrev artiklar men lyckades trots många sidouppdrag balansera jobb och familjeliv. Hon blev också Sveriges första pedagogkonsult.

Tanken på fristående förskolor föddes i början av 80-talet. Stig Thörn fick i uppdrag att bilda en rådgivande nämnd där även Ulla-Britta Bruun och kollegan Vanja Carlsson var med. Idéerna som växte fram resulterade så småningom i Pysslingen Förskolor.

– Det väckte uppseende att de som kämpat för dagis åt alla och som var fackligt aktiva ställde sig bakom konceptet, konstaterar Stig Thörn.

Ulla-Britta Bruun var verksam in i det sista men hann aldrig se Pysslingen bli verklighet.

– Strax efter flytten till Vänerborg fick hon besked att hon hade cancer. Då sa hon att hon inte skulle ge upp förrän hennes yngsta barn gått ur gymnasiet. Och hon fick som hon ville, berättar Stig Thörn.

Ulla-Britta Bruuns minnesfond inrättades 1985, i samband med hennes bortgång. Genom stipendiet har många förskollärare fått möjlighet att dokumentera och sprida sina kunskaper.

Fråga

Om du får önska dig vad du vill inför det nya förskoleåret 2020 – vad väljer du då?

Loading ...

ur Lärarförbundets Magasin