Läs senare

Ulla-Britta Bruuns stipendium till sagoprojekt

Förskollärarna Elisabeth Berggren och Sandra Söderlund får årets Ulla-Britta Bruuns stipendium. Prissumman på 30 000 kronor delades på Skolforum på tisdagen.

30 okt 2012

Foto: Elisabeth Richter

Förskollärarna Elisabeth Berggren och Sandra Söderlund från Tallåsplans förskola i Eskilstuna har under flera år arbetar med ett lyckat lärprojekt kring sagan om Bockarna Bruse med en flerspråkig barngrupp. Ulla-Britta Bruuns stipendium delades ut av Lärarförbundets andra vice ordförande Inger Maurin. 

– Det känns jätteroligt! Jag trodde aldrig ens det var möjligt, säger Sandra Söderlund efter prisutdelningen.

I motiveringen till priset står att juryn är ”imponerad över hur projektarbetet verkligen genomsyrade förskolans verksamhet och att arbetssättet har möjliggjort en integrering av många ämnen och kunskapsområden, till exempel bild och form, berättande, matematiska begrepp och teknik”.

Elisabeth Berggren och Sandra Söderlund sökte stipendiet för att de vill inspirera andra att arbeta med teman, eftersom det fångar upp många olika lärområden på ett lekfullt sätt och skapar delaktighet i barngruppen. Med priset får förskollärarna nu en möjlighet att dokumentera sina erfarenheter och sprida dem till andra. De planerar att skriva en bok om projektarbete och pedagogisk dokumentation. Det handlar inte om att ha tid, utan om att använda temat i all verksamhet, tycker förskollärarna. 
– Alla kan! I projekt integreras alla ämnen och därigenom når man hög måluppfyllelse, säger Elisabeth Berggren. 

Fakta: Ulla-Britta Bruun-stipendiet
Ulla-Britta Bruunstipendiet delas ut av Ulla-Britta Bruuns minnesfond. Tidningen Förskolan och Lärarförbundet är ansvariga för administrationen av priset. Ulla-Britta Bruun (1924-1985) var pedagogkonsult och redaktör i Tidningen Förskolan på 60-talet.

Sök Ulla-Britta Bruuns stipendium år 2013 här senast den 1 februari. 

Fråga

Välkommen tillbaks till jobbet! Vad ska du prioritera i höst?

Loading ...

ur Lärarförbundets Magasin