Läs senare

Upprepa och göra samma sak om och om igen

15 dec 2015


På avdelningen Stjärnan, Solhagens förskola håller vi på med ett tema om rymden som tagit oss till oanade höjder. Pedagogernas engagemang som smittat av sig på barnen och vårt arbetssätt har gett detta tema energi och blivit så bra att vi gärna vill inspirera andra.

Att vi skulle arbeta med detta tema i smågrupper kände vi direkt då vi vet att det är lättare att fånga barnen i mindre grupper. Att små grupper ger en bra inlärningsmiljö är väl precis inget nytt men ändå något som vi vill framhålla. Hela arbetssättet i temat gick sedan ut på att de små grupperna fördjupade sig i fakta om en planet. Sedan redovisade vi för varandra och delgav de fakta vi lärt oss.

Det blir fantastiska stunder där barnen ser varandra som tillgångar och kan fråga varandra om fakta kring vårt tema. Barnen lyssnar och lär av varandra. Vi avslutade redovisningen med en gemensam rymdfest då vi åt ”raketfrukt” och drack ”planetbål”. Men detta var inte någon avslutning på hela temat utan en del av temaarbetet. Ofta har man en fest som avslutning och sedan är det över. Men, det var nu vi gjorde annorlunda och det gjorde att vårt temaarbete blev än mer fördjupat och intresset ökade hos både barn och pedagoger.
Efter festen fortsatte vi samma arbete i små grupper och fördjupade oss i tre nya planeter. Barnen blev nu drivkraften och visste vad arbetet skulle leda till, tillsammans sökte vi kunskap och bestämde vad alla skulle berätta för sina kompisar på redovisningen. De längtade tills dagen skulle komma och givetvis skulle vi servera raketfrukt och planetbål igen på vår återkommande planetfest. Att åter­upprepa och göra samma sak en gång till upplevde vi som väldigt bra då det skapade trygghet för barnen, och vi märkte stor skillnad på deras frågor och intresse för varandras redovisningar. Vi märkte också att barnen drog nytta av sina tidigare kunskaper och använde sig utav dem för att undersöka nya planeter. De jämförde och drog slutsatser. Under temat hade vi tre redovisningstillfällen med planetfest – alla med liknande upplägg. Vi bjöd även in föräldrarna så att de fick ta del av vårt arbete. Det bästa med detta arbetssätt har varit att vårt gemensamma intresse och faktasökande har skapat en fantastisk samhörighet och gemenskap på avdelningen.

Fråga

Vad tror du skulle kunna locka fler att bli förskollärare?

Loading ...

ur Lärarförbundets Magasin