Läs senare

Utevistelse ger bättre koncentration

ForskningBarn som är ute mycket i förskolan har lättare att koncentrera sig även när de börjar i skolan. Det visar en ny stor studie från Oslo universitet.

av Sara Djurberg
26 mar 2018
26 mar 2018
Värdefull utomhustid. Barn som är ute mycket lär sig lättare. Illustration: Istock

Hur kom ni fram till det här?

– Vi följde 562 barn i fyra år, från att de var tre år till att de blev sju och hade börjat i skolan. Vi gjorde årliga tester av deras koncentrationsför­måga och förskollärarna fick gradera barnens symptom på hyperaktivitet. Vi frågade också de 28 förskolor som deltog hur många timmar om dagen de var ute.

Vilka skillnader såg ni?

– På treåringarna såg vi ingen skillnad mellan dem som var ute mycket och lite, men från fyra, fem år fanns det en tydlig skillnad. De som var ute många timmar var mindre hyperaktiva och fick högre poäng på kognitiva test och uppmärksamhet. Ett år efter att de börjat i skolan hade skillnaden minskat, men den fanns fortfarande kvar.

Hur många timmar per dag var barnen ute?

– Allt från två till nio timmar i snitt. Vi såg att de barn som var ute sju timmar i snitt när barnen var fem, sex år hade tre gånger så låga poäng på hyperaktivitet som de barn som var ute tre timmar.

Vidar Ulset

Psykolog och doktorand vid psykologiska institutet vid Oslo universitet. Han ska i sin avhandling även följa upp hur det har gått för barnen, som nu är mellan 13 och 17 år, för att se om det fortfarande finns någon skillnad i koncentrationsför­måga och kognitiv utveckling.

Hur vet ni att det är just utetiden som påverkar barnen positivt – och inte andra faktorer på förskolorna?

– Vi kan inte hundraprocentigt veta hur andra saker, till exempel den pedagogiska profilen, påverkar. Men vi har tagit höjd för faktorer som storleken på barngrupperna, antalet vuxna per barn och personalens utbildningsnivå. Även med hänsyn till dessa faktorer så finns det ett samband mellan mängden utetid och koncentrationsförmågan. Man får en positiv effekt av att vara ute fler timmar, även om det handlar om att man är ute tre timmar i stället för en.

Många förskolor, särskilt i storstäder, har små gårdar och saknar möjlighet att vara ute sju timmar varje dag. Hur ska man tänka då?

– Det är en jätteviktig fråga. Jag tänker att man i Stockholm kan använda de fina parkerna. När man utformar nya förskolor kan man tänka på att bygga stora uteområden och att inspireras av naturen i arkitekturen, till exempel genom stora fönster som släpper in mycket ljus. Det här blir spekulativt för vi vet inte ju inte vad som är bra med utetiden – vi vet att fysisk aktivitet är viktig för att förebygga psykisk ohälsa och för att producera mer hjärnceller, och barn som är ute är mer fysiskt aktiva. Det kan också handla om att barnen exponeras för mer dagsljus, vilket är viktigt för sömnen exempelvis, som påverkar koncentrationen. Det kan också vara naturupplevelsen.

Forskningsprojektet The Matter of the First Friendship startades 2006 och genomförs av Vidar Ulset tillsammans med två andra forskare vid Oslo univer­s­itet. De samarbetar med två forskare från ett universitet i Kanada. Resultaten publicera­des nyligen i den vetenskapliga tidskriften Journal of Environmental Psychology.

Vilka typer av förskolor var med i undersökningen?

– Det var allt från naturförskolor, där man är ute hela dagen, och bondgårdsförskolor till små familjeförskolor med bara fyra barn och stora förskolor med upp till 100 barn. De har alla gemensamt att de ligger naturskönt utanför Oslo.

Vilken är den viktigaste slutsatsen av studien?

– En möjlig slutsats är att det är väl så viktigt för den kognitiva utvecklingen att få vara ute och klättra i träd och leka fritt som att börja tidigt i skolan och drillas i matte, och socialiseras i skoltillvaron. Det ger ett nytt perspektiv: släpp barnen fria så är de bättre förberedda på skolstarten. Men det behövs mer forskning på området. Det här är bara en första studie.

Studien har fått en del uppmärksamhet i Norge. Varför?

– Vi har just nu en debatt i media om tidig skolstart, en del barn startar vid fem års ålder, och många menar att det är för tidigt. Den här studien kanske är relevant i den diskussionen.

Varför blir man lugnare av att vara ute?

– Det finns mycket forskning som visar att vistelse ute i naturen har en direkt positiv effekt på koncentrationen. Man kan säga att uppmärksamheten är en muskel och när man är ute i naturen så stimuleras den utan att man behöver anstränga sig. Det intressanta med vår studie är att vi ser att den här effekten håller i sig över tid. Sen finns som sagt effekten av fysisk aktivitet och av att exponeras för dagsljus. Utomhusljus är kanske 50 gånger starkare än ljuset inne på en förskola. Forskare har funnit att om man exponeras för dagsljus tidigt på dagen så har det en positiv effekt på sömn, aptit, aktivitetsnivå och metabolism.

Fråga

Om du får önska dig vad du vill inför det nya förskoleåret 2020 – vad väljer du då?

Loading ...

ur Lärarförbundets Magasin