Läs senare

Utomhus är inne

14 sep 2016

Jag kan inte minnas att jag tidigare läst en bok och känt mig så hemma från första till sista sidan som i boken Ute året runt, utepeda­gogikens möjligheter av Titti Olsson. Hon är journalist och redaktör på tankesmedjan Movium, som arbetar med frågor som rör stadsutveckling vid Sveriges lantbruksuniversitet (SLU). Boken innehåller välskrivna artiklar om förskolor och skolor som bedriver utomhuspedagogik och uteaktiviteter med barn. Jag uppskattar att få läsa pedagogisk litteratur som inte har strukturen av en rapport eller uppsats, med ett avancerat forskarspråk.
Titti Olsson har besökt förskolor och skolor från Norrbotten till Skåne för att samla material. Hon visar den samsyn som finns, runt om i landet, om vikten av att låta barn leka och lära utomhus. Boken är uppbyggd efter de fyra årstiderna och börjar med hösten. Författaren intervjuar personal och observerar arbetet som görs på enheterna som hon besökt. Flera av artiklarna beskriver hur personalen organiserat det för att kunna planera och genomföra arbetet med utemiljöerna och utepedagogiken.

Vid varje årstidsavsnitt ges plats för något hon kallar reflekterande samtal med en expert eller forskare som fördjupar analysen av utomhuspedagogikens fördelar och om hur man kan bygga upp och använda utemiljöerna runt förskolor och skolor. Kari-Anne Jörgensen, forskare i pedagogik och lärarutbildare i Norge, lyfter frågan varför vi så sällan ser på utemiljö ur barnens perspektiv. Hon ser vikten av verktyg för att förstå mer av barns platser i förhållande till lek. Man måste undersöka vad som är viktigt för barnen här och nu, menar hon.

Artiklarna ger många exempel på metoder och aktiviteter som pedagogerna gör tillsammans med barnen. De visar också hur man på de olika förskolorna och skolorna lyckas få in bredden av ämnesområden utomhus och att vi måste vara ytterst vaksamma och noggranna när vi bygger förskolor, skolor och andra platser där barn vistas, så att vi inte missar deras behov i utemiljön. Vid ett par tillfällen tar Titti Olsson upp att säkerhetstänkandet blir begränsande för oss. Kan det hämma den naturliga motoriska utveckling som barnen behöver för att kunna hantera annat än asfalt, jämna ytor och prefabricerade klätterställningar?

Titti Olsson skriver väldigt målande men har även lagt in fina foton för att förtydliga innehållet. Boken är en härlig läsning för mig som redan är övertygad utepedagog men jag tror den är viktigast för den som inte är det. Jag skulle bli förvånad om den lärare som läser den undgår att bli inspirerad att förlägga mer av sitt pedagogiska arbete utomhus.

Ute året runt, utepedagogikens möjligheter

Titti Olsson

[Lärarförlaget]

Fråga

Hur stor är din barngrupp?

Loading ...

ur Lärarförbundets Magasin