Ingår i temat
Gruppdynamit
Läs senare

Utvecklingssamtal bör vara individuella

Är det okej att ersätta det individuella utvecklingssamtalet i förskolan med ett grupputvecklingssamtal? Nej, svarar experter på Skolverket och Skolinspektionen.

22 aug 2015

Illustration: Eva Thimgren
I skollagens åttonde kapitel står det att minst en gång varje år ska förskolans personal och barnets vårdnadshavare genomföra ett utvecklingssamtal om barnets utveckling och lärande. Ganska tydligt formulerat kan tyckas men eftersom det inte står att samtalet ska vara enskilt har en diskussion uppstått om det inte går lika bra att föra utvecklingssamtalet i grupp.Bakom den tanken finns en övertygelse om att förskolan är en gruppverksamhet och att vi alla blir till och lär oss i ett sammanhang tillsammans. På vissa håll kan också en rädsla spela in för att ett individfokus i dokumentationsarbetet leder till att barnen bedöms, kategoriseras och jämförs.

Men oavsett anledning ställer sig Skolverkets och Skolinspektionens experter mycket tveksamma till att utvecklingssamtal med mer än ett barns vårdnadshavare samtidigt är rätt väg att gå.

– Det står i lagen att det ska vara ett samtal om barnets utveckling och lärande. Det man kan fråga sig är om det är möjligt att hålla ett sådant samtal av kvalitet, som handlar om alla olika aspekter av ett barns utveckling och lärande, med andra vårdnadshavare närvarande, säger Ulrika Lundqvist, chef för Skolverkets förskole- och grundskoleenhet, och svarar själv nekande på frågan.

– Det går inte av integritetsskäl.

IngBeth Larsson, utredare på Skolinspektionen, är inne på samma spår.

– Frågan har inte prövats juridiskt men som jag uppfattar lagens intention ska vårdnadshavarna få höra om sitt eget barns utveckling och lärande under utvecklingssamtalet. Och om man tänker så blir det fel ur integritetsynpunkt att ha samtalet i grupp, säger hon.

Både Ulrika Lundqvist och IngBeth Larsson anser dock att grupputvecklingssamtal ändå kan fylla en viktig funktion även om de inte kan ersätta det individuella utvecklingssamtalet.

– Under ett sådant gruppsamtal kan man prata om förskolans måluppfyllelse och vad förskolan gör för att barnen ska utvecklas och lära, säger IngBeth Larsson.

Att det skulle räcka med att genomföra enskilda utvecklingssamtal med de vårdnadshavare som ber om det, och grupputvecklingssamtal med resten, anser hon inte.

– Det står ”ska genomföra” i skollagen, inte att föräldrarna ska behöva be om det.

Att det kan vara en balansgång att prata om ett enskilt barns lärande och utveckling utan att hamna i bedömning håller Ulrika Lundqvist med om.

– Det krävs en profession för att klara det. Det är därför som lagen säger att det är förskollärare som ska ha det övergripande ansvaret för utvecklingssamtalet.

Mer om utvecklingssamtal i grupp

Vi har tidigare skrivit om förskolor som erbjuder utvecklingssamtal i grupp (till exempel för fem barns vårdnadshavare per samtal). Där finns många goda erfarenheter, till exempel att föräldrarna deltar på grupputvecklingssamtalen i mycket högre utsträckning än på andra föräldramöten. Och förskollärare har vittnat om att det är lättare att förklara den pedagogiska verksamheten jämfört med på de enskilda utvecklingssamtalen.

Läs mer på forskolan.se

Alla artiklar i temat Gruppdynamit (6)

Fråga

Vad tror du skulle kunna locka fler att bli förskollärare?

Loading ...

ur Lärarförbundets Magasin