Läs senare

Vad är okej att prata om på rasten?

16 sep 2013

På vår arbetsplats har vi sedan några år tillbaka som policy att inte prata jobb under rasterna. Däremot diskuteras gärna politik, religionsuppfattning och sexliv i personalrummet.

Själv står jag med delade känslor inför det. Vill jag verkligen veta vad min kollega har för sig i sängkammaren på sin fritid? Hur påverkas relationen mellan två kollegor som har starkt skilda politiska eller religiösa åsikter? Vad gör man om man inte vill ta del av dessa diskussioner? Och hur skulle det se ut om vissa samtalsämnen förbjöds? Skulle man kunna trivas på en arbetsplats där det råder ett visst yttrandeförbud?

På våra avdelningar och i klassrummen finns en stor respekt för olikheter och oliktänkande, men i personalrummet är det lätt hänt att diskussionerna går över styr och att andras perspektiv, särskilt inom religion och politik, ifrågasätts och debatteras. Jag upplever ofta gränsen mellan debatt och kränkning som en aning suddig. Därför skulle det vara intressant att höra hur det ser ut på andra arbetsplatser.

Fråga

Om du får önska dig vad du vill inför det nya förskoleåret 2020 – vad väljer du då?

Loading ...

ur Lärarförbundets Magasin