Läs senare

Våga lyssna på barnen

26 aug 2015

Det började med att två franska tänkare, filosofen Gilles Deleuze (1925–1995) och psykoanalytikern Félix Guattari (1930–1992) skrev brev till varandra på 70-talet. Guattari var också politisk aktivist och deras brev handlade utöver samtida filosofer som Foucault, Derrida, Lyotard, Althusser och andra, också om samhällsfrågor. Mötet mellan de båda resulterade i en filosofi om relationer, skapande och experimentell empirism, och kanske i förlängningen om en revolution i den svenska förskolan.

Liselott Mariett Olsson som utifrån en liten del i deras teoribygge skrivit boken Rörelse och experimenterande i små barns lärande, utmanar, provocerar och inspirerar till att ifrågasätta det som nu dominerar pedagogiskt tänkande och praktik i förskolan, ja, hela utbildningssystemet.

Författaren, förskolläraren och forskaren inleder poetiskt med en bild av hur ett litet barn lär sig gå och hur det påminner om när hon själv skulle lära sig surfa. Efter att ha läst boken fram- och baklänges, strukit under och antecknat nya begrepp, associerar jag till en dikt av Olav H Hauge, strofen …”att vi en morgonstund skall glida in/i en vik vi inte känt till”. Det är själva andemeningen hos Deleuze och Guattari. Gå bortom det fastlåsta och förväntade! Att formulera problem och hitta lösningar, att sätta upp mål och utvärdera resultat – glöm det! Den så förhärligade och viktiga dokumentationen kan hamna i att beskriva det självklara.

Liselott Mariett Olsson lanserar begreppet händelse som en alternativ vetenskaplig och pedagogisk metodisk ansats. ”I förskolan arbetar förskollärare och forskare tillsammans i ett kollektivt, intensivt och oförutsägbart experimenterande.” Forskarens roll är inte längre är att placera sig ”lite framför” eller ”lite vid sidan av”, säger Foucault. Teorin ska inte uttrycka praktiken, den är en praktik. Deleuze svarar, att teorin är som en verktygslåda.

Enligt Dahlberg & Moss som citeras flitigt, arbetar Reggio Emilia med den kunskapslogik där det inte finns någon förutbestämd progression. Systematiskt tänkande ersätts med nomadiskt tänkande. Förr var förskolan statens förlängda arm, men att profilskolor och en fri marknad nått utbildningen, betyder inte att styrning saknas. Enligt Massumi, en av Deleuzes och Guattaris uttolkare, har den nischade marknaden gått över till så kallad relationell marknadsföring, där man bygger ”smittovägar” och vädjar till känslor i reklamen. Upplopp i storstädernas förorter får oss att inse att inget styrande hjälper. Kanske att fråga: vilket begär upptar människorna? Begär och affekt är nyckelbegrepp, liksom process i stället för position. Dahlberg och Moss menar att förskolan skulle kunna ses som ett potentiellt rum för politisk praktik i stället för politisk intervention. Tankemässigt utmanande och nytt är resonemanget om de tre linjerna, rigida, böjliga och flyktlinjer, alla med olika faror och samtidigt verksamma. Ett projekt om hjärtslag som barnen illustrerar på olika sätt visar praktiken.

Bokens sista tredjedel upptas av analys och slutsatser och är samtidigt en beskrivning av ett tvåårigt overheadprojekt med 15 barn som vid starten var 1,5–2 år. Svartvita foton illustrerar, något som varit föremål för etiska överväganden. Begreppen etik och moral behandlas utifrån bokens filosofiska utgångspunkter. Dahlberg & Moss citeras: Vad skulle det innebära att se förskolan som först och främst en plats för etisk praktik och politik i det lilla? Liselott Mariett Olssons text varvas med forskarrapporter i annat typsnitt. Noter och litteraturlista avslutar.

Hennes sammanfattande slutsats lyder enkelt att man i förskolans forskning och praktik faktiskt har något att lära av barnen. Deleuze skräder inte orden. Om små barn kunde göra sina röster hörda eller bara få de vuxna att lyssna på deras frågor, skulle det räcka för att få hela utbildningssystemet att spåra ur. Min slutsats är att detta är boken för alla förskollärare som vill vitalisera sin praktik med en radikal pedagogik.

Rörelse och experimenterande i små barns lärande
Deleuze och Guattari i förskolan

Liselott Mariett Olsson
Översättning Ulrika Jakobsson
Studentlitteratur

Fråga

Vad tror du skulle kunna locka fler att bli förskollärare?

Loading ...

ur Lärarförbundets Magasin