Läs senare

Välkomna alla känslor

09 okt 2017
Foto: Shutterstock

Medkänslans pedagogik

Maria-Pia Gottberg

[Studentlitteratur]

Boken Medkänslans pedagogik av Maria-Pia Gottberg lyfter barns rätt att vara ägare av sina känslor och ha rätten till sina känslor. När man är känslo- och impulsstyrd blir konflikthanteringen också påverkad, och då är det viktigt att få rätt vägledning och verktyg för att kunna hantera situationer som uppstår. Förstå och kunna reglera känslor har avgörande betydelse för barns psykiska hälsa och välmående.

De som arbetar i förskolan måste göra upp med sina egna känslor och förstå dem innan de kan vara de förebilder som barnen har rätt till och behöver för att få en god känslomässig utveckling.

Det handlar om att anta ett förhållningssätt som är känslofrämjande och där den pedagogiska medvetenheten är hög. Det främjande förhållningssätt som Gottberg beskriver, behöver också vara lösningsinriktat. Det gäller mer att ställa frågor än om att berätta för andra hur de ska göra, att ge feedback och bekräftelse utan att värdera och kategorisera. Man måste reflektera över dels sina egna, men också över barnens känsloreaktioner och arbeta med detta i vardagen i alla situationer. Barnen måste få känna att atmosfären i förskolan välkomnar alla känslor och dess uttryck så att de inte trycks ned eller undan. Handskas med känslorna, vänd och vrid på dem så barnen konkret får uppleva dem. Bekräftande, närvarande och lyhörda vuxna är nödvändigt. De vuxna ska spegla och guida barnen genom känslorna som barnen möts av i sin vardag.

Författaren skriver att utan inre trygghet och balans är det svårt att ta in och lära sig nya saker eller veta hur man ska bete sig. Det skapar onödiga konflikter.

Boken är indelad i två delar, en teori- och en metoddel. Teoridelen innehåller fallexempel och frågor att reflektera över tillsammans i arbetslaget. En värdefull bok med mycket tänkvärt. Anta utmaningen med ett förändrat förhållningssätt.

Fråga

Hur stor är din barngrupp?

Loading ...

ur Lärarförbundets Magasin