Läs senare

Vem ska betala för hörselskydd och åkstol?

09 sep 2019

Fråga: Kan man kräva/begära att arbetsgivaren köper in till exempel hörsel­skydd eller ergonomisk åkstol till personalen vid problem med ljud eller värk i rygg och knän? Eller kan man få stå för den kostnaden själv? Jag arbetar i kommunal förskola sedan 40 år.

Eva, förskollärare

Svar: Ja, om man av läkare har dokumenterade besvär med ljud eller värk i rygg eller i knän så ska arbetsgivaren bekosta lämplig utrustning.

Arbetsgivaren måste enligt arbetsmiljölagen förebygga risker i arbetsmiljön, så om det finns en risk att drabbas av ohälsa för att ljudnivån eller den ergonomiska arbetsmiljön är dålig måste arbetsgivaren vidta åtgärder för att minska dessa risker. Ta stöd av skyddsombud om ni upplever att ni har en dålig arbetsmiljö­ som arbetsgivaren inte åtgärdar.

Fråga

Vad tror du skulle kunna locka fler att bli förskollärare?

Loading ...

ur Lärarförbundets Magasin