Läs senare

Vem ska stänga?

01 apr 2019
Foto: Shutterstock

Fråga: När en kollega blir sjuk och har stängning, vem ska då stänga? Personen som enligt schemat ska gå hem näst sist?

/Alice

Svar: Det finns inget i lag eller centrala avtal som säger att den som går hem närmast innan den som stänger ska stanna kvar vid tillfällen då stängningspersonalen blir sjuk. Det riskerar att bli ohållbart om man bygger en verksamhet på outtalade förväntningar. Ni måste göra det klart och tydligt hur ni hanterar oplanerad frånvaro, med i förväg fastställda rutiner.

Chefen kan besluta dessa rutiner, om ni inte gemensamt kan enas om hur de ska vara. Om man beordras att jobba över utanför sitt schema så har man alltid rätt till övertidsersättning om man arbetar heltid eller fyllnadstid om man arbetar deltid.

Fråga

Vad tror du skulle kunna locka fler att bli förskollärare?

Loading ...

ur Lärarförbundets Magasin