Läs senare

Vi behöver konkreta ”allmänna råd”

17 feb 2014

Angående notisen ”Gruppstorlekens betydelse synas” i nummer 9/2013 så är det naturligtvis bra och behövligt att de stora barngrupperna undersöks. Att barngrupper har olika kvalitet är ganska givet beroende på många olika faktorer. Stora barngrupper kräver ofta mer resurser under likartade förhållanden.

Frågan blir då vilka konsekvenser det får när det inte finns ett maxtak (riktmärke)? Vi lever i konstanta besparingstider, många kommuner måste spara år efter år.

”Uppstår det problem så måste kommunen eller huvudmannen skjuta till de resurser som behövs”, säger Carina Hall på Skolverket.

Om barngrupperna inte kan få ett maxtak så måste resurserna konkretiseras så att behoven blir begripliga för huvudmännen. Och då måste resurserna i Skolverkets allmänna råd anges på ett mätbart sätt. Detta för att besparingar inte ska påverka kvaliteten och förutsättningarna för att genomföra en verksamhet utifrån läroplanen.

Barngruppernas storlek har generellt ökat sedan 1990-talet. Kommunen och olika typer av huvudmän behöver konkreta allmänna råd för att förstå behoven. Facket och personalen behöver det för att kunna genomföra en verksamhet utifrån läroplanen. Förskolan och förskolepedagogiken fyller en stor och avgörande funktion, särskilt i dagens skolsituation. Förutsättningarna får inte ytterligare försämras.

Fråga

Om du får önska dig vad du vill inför det nya förskoleåret 2020 – vad väljer du då?

Loading ...

ur Lärarförbundets Magasin