Läs senare

Vi fick sprida vårt arbetssätt

InsäntJag är förskollärare i Åre och har tillsammans med mina två kollegor, Karolina Olsson Newman och Helen Johansson, fått möjlighet att beskriva och fördjupa oss i vårt förhållningssätt och samspel med barnen genom projektmedel från SIS, Specialpedagogiska skolmyndigheten.

27 mar 2018

Det har varit en fantastisk möjlig­het att kunna dokumentera genom att filma, observera och skapa ett kollegialt lärande tillsammans med barn och kollegor kring våra fyra huvudämnen: empatiskt ledarskap i barngruppen, att möta och bekräfta barnens känslor, konflikthantering utan att skapa offer och syndabockar samt det viktiga samspelet med barn i svårigheter.

För oss var det viktigt att sprida det vi fick syn på och det lärande som uppstod, både för oss och barnen. Det andra projektåret fick vi möjlighet att föreläsa här i mellannorrland och berätta om våra erfarenheter. Flera förskolor började direkt att jobba med detta efter att vi föreläst hos dem. Det hela landade i en bok: Empatiskt ledarskap – samspel i barngruppen, utgiven av Natur och kultur.

Fråga

Hur stor är din barngrupp?

Loading ...

ur Lärarförbundets Magasin