Läs senare

Vi måste kunna leka med tanken

KrönikaFöreställningsförmågan är en av livets mest centrala, skriver Marie Eriksson och gläds åt att fantasi och lek fått en tydlig plats i nya läroplanen.

av Marie Eriksson
22 okt 2018
22 okt 2018
Marie Eriksson är förskollärare och arbetar i Mölndal som verksamhetsutvecklare.

Som barn fick jag ofta höra den lite skeptiska kommentaren ”Marie har så livlig fantasi”. Men jag minns också vuxna som förstod styrkan i min fantasi­kompetens. Som bemötte mig med intresse och engagemang, vilket fick mig att känna att det som betydde så mycket för mig också kunde vara viktigt i ett större sammanhang. Fantasi kom att bli en av de allra viktigaste förmågorna under min skoltid och i hela mitt yrkesliv både som förskollärare, författare och nu som verksamhetsutvecklare.

När jag som nybliven förskollärare fick jobb på en förskola inriktad på arbete med sagor och fantasi så kändes det nästan för bra för att vara sant. Redan vid anställningsintervjun så stötte jag på en utklädd sagofigur som glatt hälsade på mig i korridoren. På avdelningarna mötte jag sagovärldar fyllda av rekvisita som lockade barnen till att mötas i lek och kommunikation, allt inspirerat av ett årslångt sagotema.

När jag i våras ivrigt satte tänderna i förslaget till ny läroplan för förskolan så upptäckte jag med glädje att ett av de nya föreslagna målen löd: ”Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla sin fantasi och föreställningsförmåga.” Målet finns nu också med i den slutgiltiga läroplanen liksom ett förtydligat fokus på lek. Frågar du mig så är föreställningsförmåga en av livets allra mest centrala förmågor.

Det handlar om att kunna leva sig in i hur en annan människa känner likväl som att föreställa sig möjliga lösningar på ett problem. Att kunna leka med tanken och föreställa sig det som (ännu) inte finns är grunden för nya uppfinningar och nya sätt att tänka och förstå. Läser man Vygotskij så blir kopplingen mellan fantasi och kreativitet tydlig. Min erfarenhet är att vi genom att kliva in i en fantasivärld tillsammans och bejaka låtsasdimensionen kan locka fram de kreativa uttrycken hos både vuxna och barn.

En barnbok innehåller en rikedom av karak­tärer, miljöer och spår att följa och fånga upp. Med hjälp av barnens nyfikenhet och sagans magi har vi genom åren landat på en rad olika platser fyllda av lek, lärande och skratt. När jag för ett antal år sedan läste om att skratt är minnesstärkande kändes det som en bekräftelse – en fantasiupplevelse ger något för stunden här och nu, men den kan också leda till ett lustfyllt lärande som består och kunskaper som befästs.

Kanske kan de nya skrivningarna i läroplanen hjälpa oss som arbetar inom förskolan att inte tappa bort betydelsen av att leka och slukas upp av fantasi som leder iväg på vindlande vägar. Att inte bryta barnens lek för att tillföra fakta ur ett vuxenperspektiv utan ge leken uppmärksamhet, stöd och näring. Det ligger en styrka i att utnyttja lekens kraft och flöde för att sammanfoga verklighet och fantasi till bestående kunskaper och minnen för livet.

Fråga

Vad tror du skulle kunna locka fler att bli förskollärare?

Loading ...

ur Lärarförbundets Magasin