Ingår i temat
Gården
Läs senare

Viktigt att möta barnens frågor

GårdenNär ett barn hört talas om något brottsligt är det viktigt att vara lyhörd, känna in och lyssna. Om barnet har funderingar – börja med att ta reda på vad barnet redan vet.

10 maj 2019
Hanna Weyler Müller, psykolog hos Rädda Barnen.

– Det kan vara bra att gå undan och prata enskilt med barnet som har frågor för att förhindra att oro sprider sig i gruppen, säger Hanna Weyler Müller, psykolog på Rädda Barnens Centrum för stöd och behandling.

Genom att fråga ”vad har du hört?” och ”hur känns det för dig när du hör sådant?” kan man utforska vad som rör sig i huvudet och vilka slutsatser som barnet dragit. Frågor bör besvaras så sanningsenligt som möjligt utifrån barnets mognadsnivå.

– Men det är viktigt att koppla ihop det man berättar med trygghetsmarkörer, som att berätta för barnet att det som hänt är över, att det inte kommer att hända igen just nu och att vuxna finns i närheten för att skydda och stötta.

Det är också viktigt att behålla lugnet inför barnens frågor och känslor. Den som själv känner starkt obehag kan be någon annan vuxen att ta över eller hjälpa till.

– Visa intresse på ett lugnt sätt, en del barn kan behöva extra mycket fysisk närhet en stund, men hjälp sedan barnet att rikta sin uppmärksamhet mot något det tycker om att göra för att undvika att det fastnar i grubblerier eller oro.

Tänk på att inte diskutera allvarliga händelser inför barnen. Vuxna kan och ska resonera med barn om svåra saker, normer och värderingar redan från tidig ålder, men på ett sätt som är begripligt och hanterbart.

Barn som själva varit med om något obehagligt kan behöva professionellt samtalsstöd.

För mer information:

Radda­barnen.se. Där finns också Rädda barnens vägledning När något har hänt.

Fråga

Vad tror du skulle kunna locka fler att bli förskollärare?

Loading ...

ur Lärarförbundets Magasin