Läs senare

Viktigt med tydliga rutiner

Vågar man över huvud taget ge sig iväg på utflykt med barnen i förskolan? Den frågan har väckts av många förskollärare, som följt Borlängefallet. Vissa har helt slutat att ge sig utanför gårdens grindar.

11 feb 2012

Ibland är det små marginaler som avgör om man blir utsedd till vardagshjälte eller betraktas som en brottsling. Så tänker Sandra Axelsson, förskollärare och en av flera fackligt förtroendevalda för Lärarförbundet, som engagerat sig i Annas fall och suttit med vid rättegångarna. Hon och kollegan Klas Holmgren är kritiska till domen. Bland annat för att den ställer krav på hundraprocentig säkerhet i förskolan, något som aldrig går att garantera. De tycker också att det är hårt att en enskild förskollärare får bära hela ansvaret.

– Om barnen i förskolan hade lytt under arbetsmiljölagen istället för föräldrabalken hade man enligt vår tolkning tittat på hela ansvarskedjan och inte lagt skulden på en enskild förskollärare. I domen och förundersökningen kan man se att det fanns vissa brister i rutinerna, säger Klas Holmgren.

– Domen fastslår att olyckor inte får hända. Trots det utbildar kommunen förskolepersonal i hjärt- och lungräddning, för att de ska kunna ingripa om en olycka sker. Det blir dubbla budskap, säger Sandra Axelsson.

Hon säger att det känns märkligt och lite overkligt, att som förskollärare, sitta med i rätten och lyssna på bandade förhör som handlar om förskollärarnas vardag. Ibland släpper man faktiskt en hand för att man måste göra något annat. Var går gränsen för att oaktsamhet blir kriminellt? undrar hon.

Om olyckan hade blivit ett fall för arbetsdomstolen skulle facket ha kunnat bistå Anna med juridisk expertis och stått för rättegångskostnaderna. Nu, när det blev ett brottmål, kunde de bara ”finnas där” för medlemmen.

Borlängefallet, och ett annat uppmärksammat olyckstillbud i Uppsala, där en pojke var nära att ramla i en vak i Fyrisån under en utflykt med förskolan, har väckt oro bland förskollärare, som undrar vad de vågar göra med barnen.

– Jag vet att det finns förskolor och grupper som har valt att inte åka på vissa saker längre, som allsången som ordnas här i Borlänge på somrarna, eftersom det känns som för riskfyllt, säger Sandra Axelsson.

På avdelningen där hon arbetar, med 1–2-åringar, har de slutat att ta sig utanför gården med barnen.

Borlänge kommun har gått ut med centrala direktiv till alla förskolor efter olyckan, om hur de ska förbereda sig inför utflykter, vilken utrustning man ska ha med sig och att man ska undvika platser som kan vara farliga.

Var det riskfullt att ge sig på utflykt till en vattenpark med så små barn?

– Det är svårt att säga, det finns risker med allt. Men i efterhand är det ännu viktigare att fråga sig varför och vad man har för mål när man ger sig iväg utanför gården, säger Sandra Axelsson.

I läroplanen står det att barnen ska få upplevelser av natur och miljö, de olika årstiderna och vara en del av samhället. Men det betyder inte att man måste göra utflykter.

– 1–2-åringarna har inte samma behov av långa utflykter, åtminstone inte här i Dalarna där naturen finns nära.

När andra förskollärare frågar henne vad de ska göra för att slippa riskera att bli åtalade så ger hon dem vissa råd, som att man ska kolla igenom rutinerna, ha reflexvästar, telefonlista och bestämda arbetsrutiner vid en eventuell olycka.

Men hon är noga med att poängtera att de inte garanterar att man har ryggen fri. Känner man sig oroad över rutinerna på den egna förskolan kan man ta upp det som en skyddsfråga.

– Man måste själv avgöra vad som känns rimligt och kunna säga nej till att göra vissa saker som inte känns säkra. Blir det upprörda reaktioner från föräldrar och chefer så får man berätta varför man fattat det beslutet och förankra det hos förskolechef och rektor så att man kan hänvisa föräldrarna till dem, säger hon.

– Den bästa lösningen vore förstås om man kunde förstärka med fler vuxna vid vissa tillfällen för att kunna gå på utflykt eller göra vattenexperiment på gården.

Vad gäller om olyckan är framme?

Om personal i förskolan råkar ut för allvarliga olyckor på arbetet är arbetsgivaren skyldig att rapportera det till Arbetsmiljöverket. Det gäller inte för barnen, eftersom de inte omfattas av arbetsmiljölagen. Vill man som arbetsgivare få ansvarsfrågan utredd kan man göra en polisanmälan, men det finns ingen skyldighet att göra det.
 
– Skolinspektionen har uppmärksammat regeringen på att det inte finns någon tillsynsmyndighet för barnen när det gäller arbetsmiljöaspekten. Skollagens nya skrivning, som gäller från 1 juli 2011, om att barnen ska erbjudas en ”god miljö” är ett slags svar på det, säger Alf Johansson, jurist på Skolinspektionen.
 
– Skolinspektionen kan numera i sin tillsyn definiera vad en god miljö kan innebära, både vad gäller inre och yttre miljö. Förhoppningsvis kan det på sikt leda till att får vi en skarpare tillsyn på det här området. Vi får en del anmälningar om barn som råkar ut för olyckor i förskolan, säger han.
 
Det tillsynsansvar som föräldrar har enligt föräldrabalken övergår från föräldrar till förskolan och förskoleklassen under den tid barnen befinner sig där. I brottsbalken finns också ett så kallat tjänstemannaansvar som kan bli aktuellt om personalen är försumlig i sin yrkesutövning.
 
När det gäller hälsoskyddet i förskolor, som buller, ventilation, allergier och annat, är Socialstyrelsen tillsynsmyndighet.

Fråga

1 juli träder förskolans reviderade läroplan i kraft – har du hunnit sätta dig in i förändringarna?

Loading ...

ur Lärarförbundets Magasin