Läs senare

Viktigt om barn med trauman

27 mar 2018
Barn som utsatts för trauman har stort behov av trygga relationer. Foto: Istock

Bokrecension

Traumamedvetenhet i förskolan

Anna Hellberg

[Studentlitteratur]

Anna Hellberg är legitimerad psykolog och blivande specialistpsykolog i pedagogisk psykologi med inriktning mot förskolepsykologi. Hennes bok har till stor del utgångspunkt i den australien­siska psykologen Howard Baths modell kring traumamedveten omsorg.

I den första delen beskrivs olika teorier kring ett traumamedvetet förhållningssätt. Den andra delen handlar mer om relationsskapande och hur du kan omsätta teorierna i mötet med barnen i förskolan. Vi får läsa om olika tecken och beteenden som ett traumatiserat barn kan uppvisa men också hur man som personal kan stödja barnen i vardagen.

Vilken relation man skapar med dessa barn kan vara avgörande för hur de kan hantera traumat. Bath beskriver tre grundpelare; trygghet, relationer och coping (livshanteringsstrategier) som betydelsefulla delar för att stödja barns läknings- och återhämtningsprocess och vikten av att ha ett förhållningssätt som främjar de tre delarna.

Alla barn ska känna sig trygga i förskolan men särskilt viktigt är det för barn som upplevt trauman. Att de får ingå i goda och positiva relationer gör det lättare att kunna bemästra olika situationer som uppstår i vardagen liksom att den vuxna är tålmodig och inte ger upp i sitt relationsskapande med barnen. Barn som inte är vana vid att skapa goda relationer behöver mer tid till det. John Bowlbys anknytningsteori beskrivs som en viktig del när det gäller barnens behov av trygghet, närhet och beskydd. Att den vuxna kan vara en trygg bas i barnens utforskande.

Jag tycker det är bra att det lyfts olika exempel i boken vilket gör att jag som läsare har lättare att sätta mig in i varje situation och på bättre sätt koppla olika händelser till de olika teorierna.

I boken finns också frågor som man kan använda som ett underlag för diskussioner ute på arbetsplatsen.

Fråga

Vad tror du skulle kunna locka fler att bli förskollärare?

Loading ...

ur Lärarförbundets Magasin