Läs senare

Viktigt steg saknas

10 sep 2018

Barns övergångar

Anne Lillvist & Jenny Wilder (red)

[Studentlitteratur]

I denna antologi behandlas barns övergångar mellan förskola, förskoleklass och fritidshem. Dessutom fokuserar boken på skriftspråksutveckling, normalitet och avvikelse, samt arbete med sociala relationer i övergången. Sammantaget bidrar det till en viss spretighet i innehållet.

Såväl Lago och Ackesjö som Wilder och Lillvist talar i sina respektive kapitel om att övergångar verkar styras av organisatoriska villkor som sällan tar sin utgångspunkt i barns perspektiv. Det finns en tendens att glömma bort att övergången inte alls alltid görs kollektivt, utan inne­håller en mängd individuella erfarenheter.

Övergångar görs och förstås i mellanmänskliga möten och kulturella sammanhang. Detta innebär, menar Kallberg, att alla övergångar är unika och behöver ses utifrån sina specifika sammanhang. Positiva relationer och ett stödjande socialt sammanhang blir möjligt först när lärare aktivt och medvetet väljer att arbeta för dem.

Mitt intryck är att vi i dag lägger stor kraft på att skapa bra organisation och rutiner för övergångar, och lite glömmer bort betydelsen av att arbeta med rela­tioner och samspel, både mellan barnen och mellan barn och vuxna.

Ett värdefullt inslag i boken är de tre föräldraberättelserna om barn som under skolgången fått diagnosen intellektuell funktionsnedsättning. Gemensamt är att tillgången till resurser och stöd beror på om barnen får en faktisk diagnos, och avsaknaden av stöd skapade oro inför barnens framtid.

Samtidigt som jag förstår varför den inte finns med, kan jag sakna den kanske viktigaste övergången av alla, den från hemmiljön till en verksamhet (oftast förskolan). Här skulle många intressanta aspekter komma in, såväl socialpsykolog­iska som sociokulturella och sociologiska! Även övergångar mellan förskolor kunde ha inneburit en del nya perspektiv.

Fråga

Om du får önska dig vad du vill inför det nya förskoleåret 2020 – vad väljer du då?

Loading ...

ur Lärarförbundets Magasin